Zájmové kroužky 2011/2012

Kondiční cvičení - spining
Vedoucí kroužku:
Mgr. Zdeněk Lédr
Mgr. Ivana Marková

Volejbal
Vedoucí kroužku: Mgr. Ivana Marková

Pohybová průprava a hry
Vedoucí kroužku: Mgr. Ivan Vrána

Lezení na stěně
Vedoucí kroužku: Mgr. Jaromír Dobiáš

Arteterapie (keramika, malba na hedvábí aj.)
Vedoucí kroužku: Mgr. Iva Vránová

Kroužek první pomoci
Je určen zájemcům ze všech ročníků. Probíhá 1x týdně 2. hodiny od ledna 2012 do června 2012. Termín dle domluvy. Zájemci mohou předběžně kontaktovat vedoucí kroužku.
Vedoucí kroužku:
Mgr. et Mgr. Bronislava Adamcová
Mgr. Sylva Eslerová

Dietologie
Je určen zájemcům všech ročníků. Poskytuje informace o významu a důležitosti stravování, vztahu výživy a životního stylu ke zdraví a nemoci. Žáci získají dovednosti v oblasti základních technologických postupů přípravy pokrmů.
Vedoucí kroužku: Mgr. Milada Pěchová

Pečovatelská služba
Náplní je péče o seniory, handicapované děti, která probíhá v zařízeních sociální péče nebo domácnostech. Návštěvní služba a její náplň je dle domluvy.
Garant pečovatelské služby: Mgr. Radmila Vrbková

Školní časopis - Sestřička
Možnost stát se členem redakce, nebo přispívat svými články
Garant časopisu: Mgr. Sylva Eslerová

SOČ - (středoškolská odborná činnost)
Týká se žáků vyšších ročníků, kteří mají zájem. Jedná se o vytvoření prezentace týkající se určitého,
zvoleného odborného tématu. S ním následně studenti soutěží a reprezentují naši školu.
Garant SOČ: Mgr. et Mgr. Miroslava Hermanová

ČČK - (Český červený kříž)
Je možné být organizován v ČČK. Roční poplatek činí 100,- Kč. Členové z řad žáků mohou být školou vysíláni na akce ČČK, většinou jako zdravotní dozor. Při nástupu na vysokou školu obdrží potvrzení o svém členství.
Garant ČČK: Mgr. et Mgr. Bronislava Adamcová

nahoru ^

Novinky

30.08.2017

Rodilá mluvčí z USA na Mendelově střední škole

Na všech součástech MSŠ bude tento rok postupně spoluvyučovat angličtinu Vandana Apte z Bostonu, která získala roční Fulbrightovo stipendium do Nového Jičína.

16.05.2017

informace ŠJ Divadelní, N. Jičín

 upozornění pro strávníky ve školní jídelně na hlavní budově v Novém Jičíně

22.03.2017

Dějepisná soutěž 2017

1. 3. se konala soutěž Osobnosti 20. století

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam