Zdravotnický asistent - večerní pětileté studium

 

Zdravotnický asistent - 5letý studijní obor s maturitní zkouškou - večerní forma studia

číslo oboru 53-41-M/01

Večerní forma studia je určena pro absolventy učebních oborů nebo středních škol.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Obsah studia, ukončení a uplatnění absolventa, odpovídá denní formě studia.

Pokud má zájemce o studium již maturitní zkoušku realizovanou na jiné střední škole, doporučujeme 2-letý studijní obor: Zdravotnický asistent večerní pomaturitní dvouleté studium.

Absolvent je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči dospělým a dětem a podílet se na preventivní, diagnostické, léčebné a dispenzární péči. Najde uplatnění v různých zdravotnických zařízeních léčebného a ambulantního charakteru, např. v nemocnicích, na poliklinikách a v zařízeních sociální péče a služeb. Najde uplatnění na trhu práce a má-li zájem o další vzdělávání, je připraven ke studiu na vyšších popř. vysokých školách převážně zdravotnického nebo sociálního směru.

Tak, jako v denním studiu, je důraz kladen na různorodost výuky - praktická odborná výuka je realizována v předmětech ošetřovatelská péče a ošetřovatelství a probíhá v reálném provozu zdravotnických a sociálních zařízení.

Cílem vzdělávacího programu je příprava pracovníka, který je schopen vykonávat ošetřovatelské činnosti v rámci ošetřovatelského programu samostatně nebo s pracovním týmem.

Předpokladem ke studiu v oboru zdravotnický asistent je splnění podmínek zdravotní způsobilosti. Proto je požadováno zdravotní osvědčení od praktického lékaře (viz Školní vzdělávací plán – Zdravotní způsobilost uchazečů).

Organizace výuky:
Večerní studium probíhá dle Školního vzdělávacího programu ve dvou dnech týdně - pondělí a úterý v odpoledních hodinách.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou předmětů:
1. Český jazyk a literatura-komplexní zkouška
2. Cizí jazyk-komplexní zkouška nebo matematika-didaktický test
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou předmětů:
1. Praktická maturitní zkouška z odborného předmětu ošetřovatelská péče
2. Volitelný předmět somatologie nebo ošetřovatelství-ústní zkoušky
Absolvent obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce a dosáhne stupně vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Předmět/ročník I. II. III. IV. V Celkem
český jazyk a literatura 2   1   2 2 2   9
Cizí jazyk 2 2 2 2 2 10
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 1 1
Matematika 1 1 1 1 4
Fyzika 1 1 2
Chemie 1 1 2
Biologie 1 1
IKT 1 1
Ekonomika 1 1

Veřejné zdr.a výchova ke zdraví

1 1
První pomoc 1 1
Psychologie a komunikace 1 1 1 1 4
Klinická propedeutika 1 1 2
Somatologie 2 1 1 1 5
Ošetřovatelství 3 5 3 2 2 15
Ošetřovatelská péče 3 7 7 17

nahoru ^

Přijímací řízení Zdravotnictví

 

youtube

   

Novinky

30.08.2017

Rodilá mluvčí z USA na Mendelově střední škole

Na všech součástech MSŠ bude tento rok postupně spoluvyučovat angličtinu Vandana Apte z Bostonu, která získala roční Fulbrightovo stipendium do Nového Jičína.

16.05.2017

informace ŠJ Divadelní, N. Jičín

 upozornění pro strávníky ve školní jídelně na hlavní budově v Novém Jičíně

22.03.2017

Dějepisná soutěž 2017

1. 3. se konala soutěž Osobnosti 20. století

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam