Projekt Svět práce ve školním roce 2012/13

Projekt pro třetí ročníky EL a OA probíhal od prosince 2012 do března 2013, kdy se nejlepší studenti utkali ve finále.
Finálové fiktivní přijímací pohovory se uskutečnily na MěÚ v Novém Jičíně (na pozici asistentka starosty), v Modré pyramidě a v Komerční bance v Novém Jičíně (na pozici bankovní poradce).
Školní i finálová kola opět potvrdila vzrůstající zájem studentů o tento projekt, jejich zvýšenou motivaci a zodpovědnou přípravu.
Vystupování studentů, jejich znalosti i dovednosti měly skvělou úroveň, což ocenili vyučující i pracovníci personalistiky při fiktivních výběrových řízeních.
Studenti 2. ročníků se školního kola zúčastnili jako aktivní diváci (hodnotili prezentace studentů 3. ročníků). Spolupráce studentů z vyšších ročníků s mladšími spolužáky se nám velmi osvědčila, studenty baví a motivuje k lepším výkonům.

Vítězové finálových kol:

Modrá pyramida Mužíková Dominika (3. C)
MěÚ Nový Jičín Adéla Bartoníková (3. B)
Komerční banka Jana Harabišová(3. A)