Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka Mendelovy střední školy Nový Jičín, příspěvkové organizace, vyhlašuje v souladu s §60 zákona č. 561/2004/Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání:

Součást ekonomika

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie - 3 místa
  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum - 4 místa

Přihlášku s doloženým bodovým hodnocením z českého jazyka a matematiky u přijímacích zkoušek přijímáme do 10. 6. 2021.

Další informace

O 2. kole u ostatních oborů se rozhodne v týdnu od 7. 6. 2021 


Upozornění

Ve středu 2. června 2021 vyprší lhůta pro odevzdání zápisového lístku. Ve čtvrtek 3. června 2021 tedy budeme uzavírat 1. kolo přijímacího řízení.

Předpokládáme, že v některých oborech budeme poté vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení.

Sledujte aktuální informace na webu školy.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Prosíme rodiče přijatých žáků, aby by nás co nejdříve informovali o svém rozhodnutí nastoupit či nenastoupit ke studiu daného oboru. Kontakty najdete ve výsledkové listině.

Zápisové lístky můžete odevzdat osobně do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků na sekretariátu školy (v pondělí a ve středu od 7:00 do 16:00, ostatní dny od 7:00 do 15:30) nebo zaslat poštou na adresu Divadelní 4, Nový Jičín (ideálně doporučeně).

Rodiče nepřijatých uchazečů si mohou vyzvednout ve čtvrtek 20.5. od 14:00 do 16:00 nebo v pátek 21.5. od 7:00 do 13:00 rozhodnutí o nepřijetí ke studiu a zároveň podat odvolání proti nepřijetí. Konkrétní informace naleznete ve výsledkové listině.

Ve výsledkových listinách bude průběžně docházet k úpravám v závislosti na odevzdaných či neodevzdaných zápisových lístcích a odvoláních. Pravidelně je sledujte.

V případě, že si rozhodnutí nevyzvednete osobně, můžete podat odvolání až poté, kdy Vám bude poštou doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Formulář pro odvolání si můžete vyzvednout přímo ve škole nebo stáhnout zde.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

Součást zdravotnictví

  • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum - výsledek (aktualizace 3.6. 12:00)
  • 53-41-M/03 Praktická sestra        - výsledek (aktualizace 3.6. 12:00)


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Upozornění!

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním terminu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.Vstup do školy pro obory informační technologie a veřejnosprávní činnost je z ulice Tyršova. Budova Tyršova 9.

Pozorně si přečtěte:

Na všechny obory na naší škole se budou konat jednotné přijímací zkoušky.

12. dubna 2021 byly všem uchazečům zaslány poštou pozvánky a informace k přijímacím zkouškám.

V případě, že jste podali jednu z přihlášek na školu, která nekoná přijímací zkoušky, máte právo vykonat dvě zkoušky. Obě budete konat na naší škole.

V případě vykonání dvou zkoušek se Vám budou započítávat lepší výsledky.


Ředitelka Mendelovy střední školy Nový Jičín, příspěvkové organizace, vyhlašuje v souladu s §60 zákona č. 561/2004/Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání:

Součást zdravotnictví


Obsah, forma a termín přijímacích zkoušek

Na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platné znění, konají uchazeči v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou jednotnou přijímací zkoušku. Přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělávání s maturitní zkouškou budou formou testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

V případě, kdy počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání nebo je tomuto počtu roven, jednotná přijímací zkouška se konat nebude.

Termíny testů:

  • 1. termín 3. května 2021
  • 2. termín 4. května 2021

Na obor Praktická sestra požadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Na obor Zdravotnické lyceum nepožadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března 2021.

Adresa školy, kterou uvádíte na přihlášce, je pro všechny součásti školy stejná:

Mendelova střední škola Nový Jičín
Divadelní 138/4
741 01 Nový Jičín

Více informací (včetně cvičných zadání) najdete na stránkách Cermatu, který přijímací zkoušky zajišťuje.

Další informace o přijímacích zkouškách

nahoru ^

Přijímací řízení Zdravotnictví

 

youtube

     

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam

Novinky

06.03.2021

ENGLISH SPEAKING CONTEST

5. března proběhla na součásti IT a VS soutěž v anglické konverzaci

18.11.2020

6000 Meetů od zahájení distanční výuky

K 17. listopadu bylo na naší škole od zahájení distanční výuky vytvořeno přesně 6000 Google Meets.

18.11.2020

Setkání s velvyslancem

Žáci naší školy pohovořili online s velvyslancem USA.

více novinek