Úřední deska

Charakteristika školy - identifikační údaje

Název školy a adresa:
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Divadelní 138/4, PSČ 741 01 Nový Jičín

Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00 84 50 27
IZO ředitelství školy: 600 020 037
IZO školy: 110 010 019 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p.o.
Název a adresa zřizovatele: Moravskoslezský Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Moravská Ostrava
Čísla telefonů: 556 414 760-61, (sekretariát ředitelství a součásti Zdravotnictví a IT a Veřejná správa)
556 414 783 (zástupci ředitelky součásti IT a Veřejná správa)
556 707 817 (sekretariát součásti Ekonomika) 556 710 559 (zástupkyně ředitelky součásti Ekonomika)
556 414 762 (vedoucí ekonom. a provoz. úseku školy)
556 414 753 (vedoucí ŠJ)
Číslo faxu: 556 414 756
www stránky školy www.mendelova-stredni.cz
E-mailová adresa:

skola@mendelova-stredni.cz

mss@po-msk.cz (velikost zprávy max. 20 MB)
přijímáme přílohy ve formátech DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, RTF, XML, ZFO

ID schránky: trvfcek
Jméno ředitelky školy: Ing. Lucie Haitlová, MBA
Jména zástupců ředitelky: Ing. Monika Kubiszová - zástupkyně statutárního orgánu, zástupkyně pro součást Ekonomika

Mgr. Sylva Eslerová (zástupkyně pro součást Zdravotnictví)

Mgr. Kamila Ožanová (zástupkyně pro součást Zdravotnictví)

Mgr. Jan Bobek (zástupce pro součást IT a Veřejná správa)
Mgr. Monika Stanková (zástupkyně pro součást IT a Veřejná správa)
Vedoucí školní jídelny: Jana Blažková

Vymezení předmětu činnosti:

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Tato vymezuje hlavní účel zřízení organizace - výchova a vzdělávání žáků a studentů ve vzdělávacích programech.

Vzdělávací programy: absolventi získají střední vzdělání s maturitní zkouškou

 • 53-41-M/03 Praktická sestra, denní vzdělávání, délka studia 4.r.
 • 53-41-M/03 Praktická sestra,večerní pomaturitní vzděl. délka studia 3.r.     
 • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní vzdělávání, délka studia: 4 r.
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní vzdělávání, délka studia: 4 r.
 • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, denní vzdělávání, délka studia: 4 r.
 • 18-20-M/01 Informační technologie, denní vzdělávání, délka studia: 4 r.
 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní vzdělávání, délka studia: 4 r.

Žáci a studenti absolvují odbornou praxi u firem v regionu.

Školská rada

Povinně zveřejňované údaje

Výroční zprávy

Zprávy České školní inspekce

Školní vzdělávací programy

Vzdělávací programy jsou založeny na odborném vzdělávání. Absolventi všech oborů získají úplné středoškolské vzdělávání umožňující jim jak pokračování ve studiu na vysokých školách, tak vstup na trh práce ihned po vykonání maturitní zkoušky.
Oborové ŠVP vycházejí z příslušných rámcových vzdělávacích programů. Cílem vzdělávání tak není jen získání a prohlubování odborných znalostí, ale také osvojení schopnosti uvažovat, řešit problémy, učit se samostatně rozhodovat a nadále se vzdělávat.
Škola se zaměřuje na příznivé klima, přátelskou atmosféru spolupráce mezi žáky, učiteli i příjemné pracovní prostředí. Spolupráce s rodiči i sociálními partnery je na vysoké úrovni.

V současné době probíhá výuka dle těchto školních vzdělávacích programů:

 • ŠVP zdravotnické lyceum
 • ŠVP praktická sestra
 • ŠVP veřejná správa
 • ŠVP informační technologie
 • ŠVP obchodní akademie
 • ŠVP ekonomické lyceum

Školní vzdělávací programy jsou veřejným dokumentem, který je na žádost k nahlédnutí na sekretariátě školy nebo u školního koordinátora ŠVP.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

Povinnost zveřejňování podle zákona č. 250/2000 Sb.

Povinnost zveřejňovat


- návrh rozpočtu (plán nákladů a výnosů na kalendářní rok) a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok), a to nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem,
- schválený rozpočet a schválený střednědobý výhled rozpočtu do 30 dnů od jeho schválení zřizovatelem


je zajištěna krajským úřadem zveřejněním na internetových stránkách kraje v záložce Veřejná správa (www.msk.cz → Veřejná správa → Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací).

Další dokumenty

Výzvy a veřejné zakázky

 • 2024_01 Oprava střechy - pracoviště Dukelská Šenov u N. Jičína, dokumenty ke stažení zde

Dokumenty ke stažení

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

21.06.2024

Workshop "Finanční svoboda"

Dnes proběhl pro 1. ročníky tříhodinový, formou hry organizovaný workshop, zaměřený na vzdělávaní v oblasti matematické a finanční gramotnosti s názvem "Finanční svoboda". Žáci si měli možnost vyzkoušet, jak by obstáli při zajištění finanční nezávislosti a zda je možné se i s průměrným platem stát rentiérem.

12.06.2024

Svět práce v České spořitelně

Finalisté školního kola projektu Svět práce si vyzkoušeli pohovor na pozici: Specialista zákaznických služeb.

10.06.2024

Mezinárodní projekt Erasmus+: Soutěže v ICT zvyšují kvalitu středního vzdělávání

Mendelova střední škola v Novém Jičíně spolu s partnerskými školami ze Španělska, Polska a Islandu úspěšně dokončila třetí ročník projektu „Mezinárodní soutěže ICT o zvýšení kvality středního vzdělávání III“.

31.05.2024

Květinový den 2024

 Ve středu 15. května se zúčastnila třída ZL2 tradiční celostátní sbírky KVĚTINOVÝ DEN.

28.05.2024

Exkurze na Finančním úřadě

Třetí ročníky se zúčastnily workshopu na FÚ.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam