Povinně zveřejňované informace

Informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Na základě ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informace:

1. Název subjektu 

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení subjektu

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava.

3. Organizační struktura

viz kontakty a pracovníci školy

4. Kontaktní spojení

viz úřední deska 

5. Případné platby lze poukázat

Úhradu lze provést v hotovosti do pokladny školy nebo po dohodě bezhotovostním způsobem na účet školy 15739801/0100, KB Nový Jičín, a. s.


6. IČO 

00845027

7. DIČ

subjekt není plátce DPH

8. DOKUMENTY        

9. Žádosti o informace   

Informace poskytujeme osobně, emailem nebo datovou schránkou.

10. Příjem žádostí a dalších podání   

Osobně, emailem nebo datovou schránkou.

11. Opravné prostředky 

Proti rozhodnutí ředitelky školy se lze odvolat prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolání v písemné podobě lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně.

12. Formuláře

viz dokumenty ke stažení

13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adrese skola@mendelova-stredni.cz
Lhůty pro řešení jsou dle Správního řádu.
Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na
Portálu veřejné správy.

14. Nejdůležitější používané předpisy

 stránky MŠMT (odkaz)

15. Úhrady za poskytování informací

Ředitelka školy stanovuje výši úhrad za administrativní úkony spojené s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Administrativní úkon Jednotka Úhrada
Kopie dokumentu do velikosti A 4 - jednostranně stránka 2,- Kč
Kopie dokumentu do velikosti A 4 - oboustranně list 3,- Kč
Kopie dokumentu velikosti A 3 - jednostranně stránka 4,- Kč
Kopie dokumentu velikosti A 3 - oboustranně list 6,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně - jednostranně, jednobarevně stránka 2,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně - oboustranně, jednobarevně list 3,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně - jednostranně, vícebarevně stránka 5,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně - oboustranně, vícebarevně list 10,- Kč
Vyhledávání údajů v aktuálních dokumentech (do 1 roku) zap. hod. 20,- Kč
Vyhledání údajů v archívu školy zap. hod. 30,- Kč
Vyhotovení druhopisu vysvědčení zahrnuje: zap. hod. viz sazebník
- vyhledání údajů v aktuálních dokumentech (do 1 roku) nebo v archívu školy (viz. sazebník)
- potvrzení přihlášky na VŠ pro absolventy minulých let list 150,- Kč
- opis vysvědčení + vyhledání údajů v archívu list 150,- Kč
- potvrzení o studijním programu do zahraničí list 200,- Kč
Kopírování dat a údajů na vlastní USB flash disk žadatele činnost 30,- Kč
Zaslání dokumentů a informace elektronickou poštou dokument 10,- Kč
Předání dat a údajů na CD CD 50,- Kč
Průkaz žáka školy (barevný tisk, fotopapír, lisování) 1 ks 10,- Kč
Odeslání informace - poštovní poplatky (do vlastních rukou) zásilka dle aktuálního sazebníku České pošty

Úhrada nákladů za prováděné administrativní úkony je splatná ve chvíli předávání informací. V případě, kdy očekávaná částka úhrady přesáhne 100,- Kč, může být požadována záloha.

16. Licenční smlouvy

bez licenčních smluv

17. Výroční zprávy

viz. úřední deska

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

21.06.2024

Workshop "Finanční svoboda"

Dnes proběhl pro 1. ročníky tříhodinový, formou hry organizovaný workshop, zaměřený na vzdělávaní v oblasti matematické a finanční gramotnosti s názvem "Finanční svoboda". Žáci si měli možnost vyzkoušet, jak by obstáli při zajištění finanční nezávislosti a zda je možné se i s průměrným platem stát rentiérem.

12.06.2024

Svět práce v České spořitelně

Finalisté školního kola projektu Svět práce si vyzkoušeli pohovor na pozici: Specialista zákaznických služeb.

10.06.2024

Mezinárodní projekt Erasmus+: Soutěže v ICT zvyšují kvalitu středního vzdělávání

Mendelova střední škola v Novém Jičíně spolu s partnerskými školami ze Španělska, Polska a Islandu úspěšně dokončila třetí ročník projektu „Mezinárodní soutěže ICT o zvýšení kvality středního vzdělávání III“.

31.05.2024

Květinový den 2024

 Ve středu 15. května se zúčastnila třída ZL2 tradiční celostátní sbírky KVĚTINOVÝ DEN.

28.05.2024

Exkurze na Finančním úřadě

Třetí ročníky se zúčastnily workshopu na FÚ.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam