Povinně zveřejňované informace

Informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Na základě ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informace:

1. Název subjektu 

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení subjektu

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava.

3. Organizační struktura

viz kontakty a pracovníci školy

4. Kontaktní spojení

viz úřední deska 

5. Případné platby lze poukázat

Úhradu lze provést v hotovosti do pokladny školy nebo po dohodě bezhotovostním způsobem na účet školy 15739801/0100, KB Nový Jičín, a. s.


6. IČO 

00845027

7. DIČ

subjekt není plátce DPH

8. DOKUMENTY        

9. Žádosti o informace   

Informace poskytujeme osobně, emailem nebo datovou schránkou.

10. Příjem žádostí a dalších podání   

Osobně, emailem nebo datovou schránkou.

11. Opravné prostředky 

Proti rozhodnutí ředitelky školy se lze odvolat prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolání v písemné podobě lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně.

12. Formuláře

viz dokumenty ke stažení

13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adrese skola@mendelova-stredni.cz
Lhůty pro řešení jsou dle Správního řádu.
Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na
Portálu veřejné správy.

14. Nejdůležitější používané předpisy

 stránky MŠMT (odkaz)

15. Úhrady za poskytování informací

Ředitelka školy stanovuje výši úhrad za administrativní úkony spojené s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Administrativní úkon Jednotka Úhrada
Kopie dokumentu do velikosti A 4 - jednostranně stránka 2,- Kč
Kopie dokumentu do velikosti A 4 - oboustranně list 3,- Kč
Kopie dokumentu velikosti A 3 - jednostranně stránka 4,- Kč
Kopie dokumentu velikosti A 3 - oboustranně list 6,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně - jednostranně, jednobarevně stránka 2,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně - oboustranně, jednobarevně list 3,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně - jednostranně, vícebarevně stránka 5,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně - oboustranně, vícebarevně list 10,- Kč
Vyhledávání údajů v aktuálních dokumentech (do 1 roku) zap. hod. 20,- Kč
Vyhledání údajů v archívu školy zap. hod. 30,- Kč
Vyhotovení druhopisu vysvědčení zahrnuje: zap. hod. viz sazebník
- vyhledání údajů v aktuálních dokumentech (do 1 roku) nebo v archívu školy (viz. sazebník)
- potvrzení přihlášky na VŠ pro absolventy minulých let list 150,- Kč
- opis vysvědčení + vyhledání údajů v archívu list 150,- Kč
- potvrzení o studijním programu do zahraničí list 200,- Kč
Kopírování dat a údajů na vlastní USB flash disk žadatele činnost 30,- Kč
Zaslání dokumentů a informace elektronickou poštou dokument 10,- Kč
Předání dat a údajů na CD CD 50,- Kč
Průkaz žáka školy (barevný tisk, fotopapír, lisování) 1 ks 10,- Kč
Odeslání informace - poštovní poplatky (do vlastních rukou) zásilka dle aktuálního sazebníku České pošty

Úhrada nákladů za prováděné administrativní úkony je splatná ve chvíli předávání informací. V případě, kdy očekávaná částka úhrady přesáhne 100,- Kč, může být požadována záloha.

16. Licenční smlouvy

bez licenčních smluv

17. Výroční zprávy

viz. úřední deska

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

14.04.2024

Stříbro v basketbalu hoši

Tak i kluci si po bojovných výkonech odnáší stříbrné medaile z okresního finále???????????? Gratulujeme.

05.04.2024

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyhlásit ředitelské volno na pátek 12. 4. 2024 a pondělí 15. 4. 2024 ze závažných důvodů, zejména organizačních. Ředitelské volno se týká pouze žáků 1. - 3. ročníků všech oborů.  4. ročníky mají výuku dle rozvrhu hodin. Ing. Lucie Haitlová, MBA ředitelka školy

03.04.2024

3. místo v kraji

Včera se naše studentka Beáta Boháčová ze třídy VS3 zúčastnila krajského kola konverzační soutěže v anglickém jazyce v Ostravě a obsadila úžasné 3. místo! Moc gratulujeme Beátě k tomuto skvělému výsledku a děkujeme za reprezentaci naší školy!

27.03.2024

"Studenti bez hranic XI" získal prestižní ocenění

Jsme nadšení. Náš projekt "Studenti bez hranic XI" získal prestižní ocenění v kategorii internacionalizace na slavnostním předávání Cen DZS! Projekt zahrnoval odborné stáže žáků na Maltě a učitelský výukový pobyt v Norsku. Dům zahraniční spolupráce (národní agenturu Erasmus+) zaujal svou jedinečností a úspěšnou realizací i v náročném covidovém období. #ErasmusPlus , #DZS

15.03.2024

Tour de App - finále

Náš tým Code Magic (Tomáš Valenta & Kristýna Ručková) se umístil na 15. místě ve druhém kole soutěže Tour de App, kam se probojovalo pouhých 40 týmů ze 115! Postoupili do grand finále, které se bude konat 22. - 24. března 2024 na Masarykově univerzitě v Brně. Gratulujeme našim studentům k tomuto velkému úspěchu.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam