Povinně zveřejňované informace

Informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Na základě ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informace:

1. Název subjektu 

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení subjektu

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava.

3. Organizační struktura

viz kontakty a pracovníci školy

4. Kontaktní spojení

viz úřední deska 

5. Případné platby lze poukázat

Úhradu lze provést v hotovosti do pokladny školy nebo po dohodě bezhotovostním způsobem na účet školy 15739801/0100, KB Nový Jičín, a. s.


6. IČO 

00845027

7. DIČ

subjekt není plátce DPH

8. DOKUMENTY        

9. Žádosti o informace   

Informace poskytujeme osobně, emailem nebo datovou schránkou.

10. Příjem žádostí a dalších podání   

Osobně, emailem nebo datovou schránkou.

11. Opravné prostředky 

Proti rozhodnutí ředitelky školy se lze odvolat prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolání v písemné podobě lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně.

12. Formuláře

viz dokumenty ke stažení

13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adrese skola@mendelova-stredni.cz
Lhůty pro řešení jsou dle Správního řádu.
Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na
Portálu veřejné správy.

14. Nejdůležitější používané předpisy

 stránky MŠMT (odkaz)

15. Úhrady za poskytování informací

Ředitelka školy stanovuje výši úhrad za administrativní úkony spojené s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Administrativní úkon Jednotka Úhrada
Kopie dokumentu do velikosti A 4 - jednostranně stránka 2,- Kč
Kopie dokumentu do velikosti A 4 - oboustranně list 3,- Kč
Kopie dokumentu velikosti A 3 - jednostranně stránka 4,- Kč
Kopie dokumentu velikosti A 3 - oboustranně list 6,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně - jednostranně, jednobarevně stránka 2,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně - oboustranně, jednobarevně list 3,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně - jednostranně, vícebarevně stránka 5,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně - oboustranně, vícebarevně list 10,- Kč
Vyhledávání údajů v aktuálních dokumentech (do 1 roku) zap. hod. 20,- Kč
Vyhledání údajů v archívu školy zap. hod. 30,- Kč
Vyhotovení druhopisu vysvědčení zahrnuje: zap. hod. viz sazebník
- vyhledání údajů v aktuálních dokumentech (do 1 roku) nebo v archívu školy (viz. sazebník)
- potvrzení přihlášky na VŠ pro absolventy minulých let list 150,- Kč
- opis vysvědčení + vyhledání údajů v archívu list 150,- Kč
- potvrzení o studijním programu do zahraničí list 200,- Kč
Kopírování dat a údajů na vlastní USB flash disk žadatele činnost 30,- Kč
Zaslání dokumentů a informace elektronickou poštou dokument 10,- Kč
Předání dat a údajů na CD CD 50,- Kč
Průkaz žáka školy (barevný tisk, fotopapír, lisování) 1 ks 10,- Kč
Odeslání informace - poštovní poplatky (do vlastních rukou) zásilka dle aktuálního sazebníku České pošty

Úhrada nákladů za prováděné administrativní úkony je splatná ve chvíli předávání informací. V případě, kdy očekávaná částka úhrady přesáhne 100,- Kč, může být požadována záloha.

16. Licenční smlouvy

bez licenčních smluv

17. Výroční zprávy

viz. úřední deska

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

22.11.2023

Oznámení o stávce

V pondělí dne 27. listopadu 2023 se zaměstnanci naší školy připojují k výstražné stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Na naší škole se do stávky zapojují všichni pedagogičtí pracovníci, z tohoto důvodu vyhlašuji na 27. 11. 2023 ředitelské volno. Děkuji za pochopení. Ing. Lucie Haitlová, MBA, ředitelka školy

22.11.2023

Příběhy bezpráví 2023

Promítnutím nového dokumentárního filmu 1989: Chceme dýchat a besedou se dvěma frýdecko-místeckými signatáři Charty 77, trampy a členy undergroundové komunity, pány Zdeňkem Matuszkem a Jiřím Sachrem, jsme se zapojili do letošního ročníku Příběhů bezpráví, jejž každoročně nabízí českým školám společnost Člověk v tísni.

13.10.2023

Školní fórum 2023

Dne 12. 10. 2023 proběhlo ve škole již podruhé Školní fórum. Akce byla součástí aktivit města Nový Jičín, které je zapojeno do tzv. Národní sítě zdravých měst. Vybraní studenti všech oborů měli možnost vyslovit své požadavky na pozitivní změny ve škole a také ve městě.

12.10.2023

Erasmus+ projektová schůzka na Islandu

Ve dnech 1. – 7. 10. 2023 se čtyři studenti a dva učitelé ze součásti Ekonomika zúčastnili projektového setkání v rámci projektu Erasmus+ (s názvem Mezinárodní soutěž v ICT III) na islandské škole v městě Sauðárkrókur.

05.10.2023

Erasmus Days 2023

Zveme Vás v pátek 13. 10. na Masarykovo náměstí v Novém Jičíně, kde od 9:00 do 14:00 představíme své zkušenosti a zážitky z mezinárodních projektů Erasmus+. Připravili jsme zábavné hry a soutěže. Navíc v prostorách Mendelovy střední školy (na ulici Divadelní 4), budou probíhat 2 zajímavé akce, na nichž uvítáme žáky i učitele základních a středních škol. Půjde o: studentské prezentace z květnových odborných stáží v 5 zemích EU IT workshop, vedený profesionály z praxe, na němž si zájemci vyzkouší, jak probíhá sběr dat na průmyslové lince Začátky obou aktivit budou v 8:30, 10:30, 12:30.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam