Školská rada

Mendelovy střední školy, Nový Jičín, p. o.

Divadelní 138/4, Nový Jičín

Členové Školské rady Mendelovy střední školy, Nový Jičín, p. o. ve složení:

Volba proběhla v roce 2023.

Předsedkyně 

Místopředseda 


Taťána Fojtíková

Mgr. Miroslav Sokol

Členové Školské rady za zřizovatele

Andrej Droščín

Tomáš Nováček

andrejdroscin@gmail.com

TomasNovacek854@gmail.com

Zákonní zástupci nezletilých a zletilých žáků Renáta Šolcová renata.solcova@mendelova-stredni.cz
Taťána Fojtíková tanafojtikova@email.cz
Zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Miroslav Sokol miroslav.sokol@mendelova-stredni.cz
Mgr. Dalibor Tomek dalibor.tomek@mendelova-stredni.cz
Oznámení o volbách do školské rady
ze dne 12. května 2023
(I a II) Kdo se volí?
(I) Ve Školské radě Mendelovy střední školy mají žáci a jejich zákonní zástupci své dva zástupce, kteří mohou na setkáních školské rady informovat o názorech a požadavcích žáků a zákonných zástupců.
Oprávnění volitelé těchto členů rady jsou definováni volebním řádem
(1 žák školy = 1 hlas, nemohou tedy hlasovat oba zákonní zástupci).
Člen rady je volen na 3 roky, pokud jeho funkce neskončí před uplynutím funkčního období podle článku 6 volebního řádu.
(II) Zároveň jsou pedagogickým sborem voleni dva zástupci pedagogických pracovníků.
Harmonogram voleb dvou zástupců žáků a zákonných zástupců ve školské radě:
a) oznámení na webu, vývěsce a prostřednictvím Školy Online: 12. května 2023,
b) nominace členů školské rady: 12. května 2021 – 26. května 2023,
c) uzavření seznamu kandidátů (volební lístek): 26. května 2023,
d) období před volbou 2 členů školské rady: 26. května 2023 – 9. června 2023,
e) volba 2 členů školské rady: 9. června 2023, tajná volba hlasovacím lístkem,
f) období před opakovanou volbou (při nedosažení povinného počtu hlasujících): 9. června 2023 – 29. června 2023,
g) volba 2 členů školské rady: 29. června 2023, tajná volba hlasovacím lístkem.
(I) Nominace kandidátů na zástupce žáků a zákonných zástupců ve školské radě: nominovat kandidáta může oprávněná osoba, jméno kandidáta bude součástí volebního lístku.
 
Jmenování volební komise pro rok 2023 ze dne 10. května 2023
Ředitelka Mendelovy střední školy jmenuje volební komisi pro volbu členů do Školské rady:
a) Předseda volební komise: Mgr. Martin Jermář
b) Členové volební komise: Mgr. Jitka Týlová
c) Kontrola volební komise: Ing. Jiří Arnošt.
Volby do školské rady
9. června 2023
Kandidáti
Za pedagogy: Tomek, Žlebe, Sokol, Rapčan
Za rodiče: Šolcová, Pochyla, Fojtíková, Kubicová Režná
Počty hlasů jednotlivých kandidátů:
Zástupci pedagogů
Součást ekonomická 
Mgr. Dalibor Tomek - 12 hlasů 
Mgr. David Žlebek - 6 hlasů
IT a VS, Součást zdravotnictví   
Mgr. Miroslav Sokol - 26 hlasů
Mgr. Milan Rapčan - 17 hlasů
Zástupci žáků 
Součást ekonomická 
paní Renáta Šolcová - 91 hlasů 
pan Petr Pochyla - 40 hlasů  
IT a VS, Součást zdravotnictví   
Ing. Aneta Fojtíková - 154 hlasů 
Mgr. Radka Režná Režná - 124 hlasů
Složení školské rady od 1. 9. 2023 dle výsledků voleb
za pedagogy: Mgr. Tomek, Mgr. Sokol
za rodiče: p. Šolcová, p. Fojtíková
Usnesením rady kraje číslo 69/5244 ze dne 5. 6. 2023 byl jmenován s účinností od 1. 9. 2023 člen školské rady při střední škole organizace Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace: 
Andrej Droščín
Tomáš Nováček.

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

21.06.2024

Workshop "Finanční svoboda"

Dnes proběhl pro 1. ročníky tříhodinový, formou hry organizovaný workshop, zaměřený na vzdělávaní v oblasti matematické a finanční gramotnosti s názvem "Finanční svoboda". Žáci si měli možnost vyzkoušet, jak by obstáli při zajištění finanční nezávislosti a zda je možné se i s průměrným platem stát rentiérem.

12.06.2024

Svět práce v České spořitelně

Finalisté školního kola projektu Svět práce si vyzkoušeli pohovor na pozici: Specialista zákaznických služeb.

10.06.2024

Mezinárodní projekt Erasmus+: Soutěže v ICT zvyšují kvalitu středního vzdělávání

Mendelova střední škola v Novém Jičíně spolu s partnerskými školami ze Španělska, Polska a Islandu úspěšně dokončila třetí ročník projektu „Mezinárodní soutěže ICT o zvýšení kvality středního vzdělávání III“.

31.05.2024

Květinový den 2024

 Ve středu 15. května se zúčastnila třída ZL2 tradiční celostátní sbírky KVĚTINOVÝ DEN.

28.05.2024

Exkurze na Finančním úřadě

Třetí ročníky se zúčastnily workshopu na FÚ.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam