Školská rada

Mendelovy střední školy, Nový Jičín, p. o.

Divadelní 138/4, Nový Jičín

Členové Školské rady Mendelovy střední školy, Nový Jičín, p. o. ve složení:

Volba proběhla v roce 2023.

Předsedkyně 

Místopředseda 


Taťána Fojtíková

Mgr. Miroslav Sokol

Členové Školské rady za zřizovatele

Andrej Droščín

Tomáš Nováček

andrejdroscin@gmail.com

TomasNovacek854@gmail.com

Zákonní zástupci nezletilých a zletilých žáků Renáta Šolcová renata.solcova@mendelova-stredni.cz
Taťána Fojtíková tanafojtikova@email.cz
Zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Miroslav Sokol miroslav.sokol@mendelova-stredni.cz
Mgr. Dalibor Tomek dalibor.tomek@mendelova-stredni.cz
Oznámení o volbách do školské rady
ze dne 12. května 2023
(I a II) Kdo se volí?
(I) Ve Školské radě Mendelovy střední školy mají žáci a jejich zákonní zástupci své dva zástupce, kteří mohou na setkáních školské rady informovat o názorech a požadavcích žáků a zákonných zástupců.
Oprávnění volitelé těchto členů rady jsou definováni volebním řádem
(1 žák školy = 1 hlas, nemohou tedy hlasovat oba zákonní zástupci).
Člen rady je volen na 3 roky, pokud jeho funkce neskončí před uplynutím funkčního období podle článku 6 volebního řádu.
(II) Zároveň jsou pedagogickým sborem voleni dva zástupci pedagogických pracovníků.
Harmonogram voleb dvou zástupců žáků a zákonných zástupců ve školské radě:
a) oznámení na webu, vývěsce a prostřednictvím Školy Online: 12. května 2023,
b) nominace členů školské rady: 12. května 2021 – 26. května 2023,
c) uzavření seznamu kandidátů (volební lístek): 26. května 2023,
d) období před volbou 2 členů školské rady: 26. května 2023 – 9. června 2023,
e) volba 2 členů školské rady: 9. června 2023, tajná volba hlasovacím lístkem,
f) období před opakovanou volbou (při nedosažení povinného počtu hlasujících): 9. června 2023 – 29. června 2023,
g) volba 2 členů školské rady: 29. června 2023, tajná volba hlasovacím lístkem.
(I) Nominace kandidátů na zástupce žáků a zákonných zástupců ve školské radě: nominovat kandidáta může oprávněná osoba, jméno kandidáta bude součástí volebního lístku.
 
Jmenování volební komise pro rok 2023 ze dne 10. května 2023
Ředitelka Mendelovy střední školy jmenuje volební komisi pro volbu členů do Školské rady:
a) Předseda volební komise: Mgr. Martin Jermář
b) Členové volební komise: Mgr. Jitka Týlová
c) Kontrola volební komise: Ing. Jiří Arnošt.
Volby do školské rady
9. června 2023
Kandidáti
Za pedagogy: Tomek, Žlebe, Sokol, Rapčan
Za rodiče: Šolcová, Pochyla, Fojtíková, Kubicová Režná
Počty hlasů jednotlivých kandidátů:
Zástupci pedagogů
Součást ekonomická 
Mgr. Dalibor Tomek - 12 hlasů 
Mgr. David Žlebek - 6 hlasů
IT a VS, Součást zdravotnictví   
Mgr. Miroslav Sokol - 26 hlasů
Mgr. Milan Rapčan - 17 hlasů
Zástupci žáků 
Součást ekonomická 
paní Renáta Šolcová - 91 hlasů 
pan Petr Pochyla - 40 hlasů  
IT a VS, Součást zdravotnictví   
Ing. Aneta Fojtíková - 154 hlasů 
Mgr. Radka Režná Režná - 124 hlasů
Složení školské rady od 1. 9. 2023 dle výsledků voleb
za pedagogy: Mgr. Tomek, Mgr. Sokol
za rodiče: p. Šolcová, p. Fojtíková
Usnesením rady kraje číslo 69/5244 ze dne 5. 6. 2023 byl jmenován s účinností od 1. 9. 2023 člen školské rady při střední škole organizace Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace: 
Andrej Droščín
Tomáš Nováček.

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

22.11.2023

Oznámení o stávce

V pondělí dne 27. listopadu 2023 se zaměstnanci naší školy připojují k výstražné stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Na naší škole se do stávky zapojují všichni pedagogičtí pracovníci, z tohoto důvodu vyhlašuji na 27. 11. 2023 ředitelské volno. Děkuji za pochopení. Ing. Lucie Haitlová, MBA, ředitelka školy

22.11.2023

Příběhy bezpráví 2023

Promítnutím nového dokumentárního filmu 1989: Chceme dýchat a besedou se dvěma frýdecko-místeckými signatáři Charty 77, trampy a členy undergroundové komunity, pány Zdeňkem Matuszkem a Jiřím Sachrem, jsme se zapojili do letošního ročníku Příběhů bezpráví, jejž každoročně nabízí českým školám společnost Člověk v tísni.

13.10.2023

Školní fórum 2023

Dne 12. 10. 2023 proběhlo ve škole již podruhé Školní fórum. Akce byla součástí aktivit města Nový Jičín, které je zapojeno do tzv. Národní sítě zdravých měst. Vybraní studenti všech oborů měli možnost vyslovit své požadavky na pozitivní změny ve škole a také ve městě.

12.10.2023

Erasmus+ projektová schůzka na Islandu

Ve dnech 1. – 7. 10. 2023 se čtyři studenti a dva učitelé ze součásti Ekonomika zúčastnili projektového setkání v rámci projektu Erasmus+ (s názvem Mezinárodní soutěž v ICT III) na islandské škole v městě Sauðárkrókur.

05.10.2023

Erasmus Days 2023

Zveme Vás v pátek 13. 10. na Masarykovo náměstí v Novém Jičíně, kde od 9:00 do 14:00 představíme své zkušenosti a zážitky z mezinárodních projektů Erasmus+. Připravili jsme zábavné hry a soutěže. Navíc v prostorách Mendelovy střední školy (na ulici Divadelní 4), budou probíhat 2 zajímavé akce, na nichž uvítáme žáky i učitele základních a středních škol. Půjde o: studentské prezentace z květnových odborných stáží v 5 zemích EU IT workshop, vedený profesionály z praxe, na němž si zájemci vyzkouší, jak probíhá sběr dat na průmyslové lince Začátky obou aktivit budou v 8:30, 10:30, 12:30.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam