Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

 Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Kód a název oboru Výsledky 1. kola přijímacího řízení
18-20-M/01 Informační technologie výsledková listina
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost výsledková listina

Důležité termíny

Podání přihlášky ke studiu: od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

  • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po)
  • náhradní termíny pro JPZ - 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) 

Přijímací zkoušky - vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb., v aktuálním znění a nařízením vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 vyhlašuje ředitelka školy tato kritéria: zde

Kód a název oboru Počet přijímaných Forma studia Kritéria
18-20-M/01
Informační technologie
30 denní kritéria
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
30 denní kritéria

Formulář přihlášky ke studiu: pdf

Doložení předchozího vzdělávání (výsledky ze ZŠ): formulář zde

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou: zde

Užitečné odkazy k přijímacímu řízení:

Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

Jednotná přijímací zkouška

Informační web Přihlášky na střední

Procvičovací aplikace Trénuj a uč se

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Algoritmus pro přijímací zkoušky (video)

nahoru ^

Přijímací řízení IT a veřejná správa

Sociální sítě

     

Studijní materiály(pouze pro přihlášené)

Novinky

21.06.2024

Workshop "Finanční svoboda"

Dnes proběhl pro 1. ročníky tříhodinový, formou hry organizovaný workshop, zaměřený na vzdělávaní v oblasti matematické a finanční gramotnosti s názvem "Finanční svoboda". Žáci si měli možnost vyzkoušet, jak by obstáli při zajištění finanční nezávislosti a zda je možné se i s průměrným platem stát rentiérem.

31.05.2024

Květinový den 2024

 Ve středu 15. května se zúčastnila třída ZL2 tradiční celostátní sbírky KVĚTINOVÝ DEN.

21.05.2024

Poděkování

Touto cestou bychom chtěli z celého srdce poděkovat Mendelově střední škole v Novém Jičín, jejíž obor IT čtyři roky navštěvoval náš syn Lukáš Klosek s diagnózou PAS. Tato diagnóza není jednoduchá a je potřeba individuální přístup, který náš syn na této škole měl. Nesmírně si toho ceníme.

17.05.2024

2. kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 pro obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra. Bližší informace naleznete v záložce "Přijímací řízení".

12.05.2024

Informace k přijímacímu řízení

Dne 15. 5. 2024 zveřejníme výsledky prvního kola přijímacího řízení. Vzhledem k dostupným kapacitám budeme vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra. Toto kolo bude sloužit k obsazení posledních volných míst. 

více novinek