Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022

Přihlášku k maturitní zkoušce podává žák nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období.

Ve společné části maturitní zkoušky žák skládá povinně zkoušku z českého jazyka a literatury, jako druhý povinný předmět si volí zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky. Všechny zkoušky mají formu didaktického testu a výsledek se hodnotí slovy uspěl/neuspěl.

Informace o jednotlivých profilových zkouškách najdete v následujícím odkazu:

Oznámení ředitelky školy o profilových maturitních zkouškách ve školním roce 2021/2022 na Zdravotnický asistent(53-41-M/01) 

Oznámení ředitelky školy o profilových maturitních zkouškách ve školním roce 2021/2022 na Zdravotnické lyceum(78-42-M/04) 

Školní seznam beletrie zdravotnický asistent

Školní seznam beletrie zdravotnické lyceum

Seznam_četby - VZOR

Časový rozvrh konání didaktických testů určí MŠMT do 15.ledna 2022.

MŠMT zveřejní kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky do 31. března 2022.

Didaktické testy se budou konat  duben-květen 2022.

Bližší informace o předmětech společné části maturitní zkoušky, obsahu jednotlivých zkoušek, termínech a zkušebních testech naleznete na: www.maturita.cermat.cz

Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky profilové části maturitní zkoušky a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek stanoví ředitelka školy nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části. 

Zadání maturitní práce (téma, termín odevzdání, délku obhajoby, způsob zpracování, pokyny k obsahu a rozsahu, kritéria hodnocení, počet vyhotovení a vedoucího práce určí ředitelka školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce.

Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek oboru 53-41-M/03 Praktická sestra

 •   ošetřovatelská péče
 •   somatologie
 •   ošetřovatelství
 •   psychologie a komunikace

Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek oboru 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

 •   klinická propedeutika
 •   chemie
 •   biologie
 •   psychologie
 •   posudek k maturitní práci s obhajobou oponent
 •   posudek k maturitní práci s obhajobou vedoucí práce
 •   maturitní práce s obhajobou z odborných předmětů

Kritéria hodnocení předmětů společné části maturitní zkoušky vyhlášené MŠMT

nahoru ^

Přijímací řízení Zdravotnictví

 

youtube

     

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam

Novinky

19.10.2021

Konference projektu ICT a digitální technika

Odkaz na zdrojové soubory, prezentaci. 

07.10.2021

Den otevřených dveří 2021

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek a sobotu  3. a 4. prosince 2021.

28.09.2021

Cykloturistický kurz studentů součástí IT, VS a Zdravotnictví

Týden 20.-24.9. strávili studenti sportem a aktivitami v přírodě.

17.08.2021

Cena stravného ve školní jídelně N. Jičín

Změna ceny stravného

více novinek

Kalendář akcí

03. – 04.12.2021

Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek a sobotu  3. a 4. prosince 2021.

celý kalendář

Jsme fakultní školou
Fakulty zdravotnických věd
Univerzity Palackého
v Olomouci