Součást veřejnosprávní a IT

Informace k distanční výuce pro součást IT a veřejnosprávní

Vážení rodiče, vážení studenti,
od pondělí 5.10.2020 bude probíhat distanční výuka.

Z tohoto důvodu bude upraven rozvrh, který bude aktualizován na ŠkoleOnline. Sledujte tedy ŠkoluOnline pravidelně.

Výuka bude probíhat v blocích převážně po 2 hodinách. První blok od 8:00 do 9:30, druhý od 10:00 do 11:30. Poté bude přestávka na oběd a třetí blok bude od 12:30 do 14:00. Ve výjimečných případech bude nasazen do rozvrhu i čtvrtý blok, který bude probíhat od 14:30 do 16:00. V případě, že místo dvouhodinového bloku budou 2 různé předměty, pak první bude končit po 40 minutách, pak bude následovat 10minutová přestávka a poté začne druhá hodina, která bude mít opět 40 minut.

Na začátku každé hodiny se učitel a žáci sejdou na videokonferenci Google Meet. V průběhu videokonference budou mít všichni účastníci zapnuty kamery, pokud vyučující neurčí jinak. Odkaz na danou konferenci najdete vždy v záhlaví příslušného kurzu Učebny Google (pro vstup do konference postačí kliknout na daný odkaz). Poté učitel zvolí formu průběhu hodiny.

Upozorňuji, že ze zákona je distanční výuka povinná, bude se stejně jako u prezenční výuky (výuka ve škole) sledovat absence a v případě nepřítomnosti bude muset být doložena omluvenka (viz Školní řád).

Nepřipojení žáka k on-line přenosu je považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení do výuky.

Distanční výuka bude probíhat pomocí nástrojů Google Meet a Učebna Google. Obě aplikace můžete spouštět jak z počítače, tak z mobilního zařízení.

Stravování

Od pondělí budou automaticky zrušeny obědy všem žákům. Pokud by se žák chtěl stravovat, musí si oběd opět přihlásit. V případě, že budete brát oběd do jídlonosiče, musíte si ho vyzvednout od 11:30 do 11:45, pokud se chcete odstravovat v jídelně, musíte to udělat v čase od 11:45 do 12:30.

Nový Jičín, 2. října 2020


Mgr. Jan Bobek
zástupce ředitelky


Součást IT a veřejnosprávní je část školy, která se nachází v centru města Nový Jičín na adrese Tyršova 9. 

Na naší součásti jsou vyučovány tyto obory:

Žáci mají k dispozici 6 počítačové učebny s připojením k internetu. Ve škole je k dispozici knihovna (učitelská i žákovská), škola využívá vlastní tělocvičnu s horolezeckou stěnou a fitcentrum.

Stravování žáků je zajišťováno ve školní jídelně, žáci ze vzdálenějších oblastí mohou využít ubytování v Domově mládeže.

V celé budově je dostupná . Díky poloze je zajištěna dobrá dopravní obslužnost (cca 5 minut z autobusového i vlakového nádraží).

nahoru ^

Přijímací řízení IT a veřejná správa

Studijní materiály(pouze pro přihlášené)

youtube IT a VS

     

Novinky

18.11.2020

6000 Meetů od zahájení distanční výuky

K 17. listopadu bylo na naší škole od zahájení distanční výuky vytvořeno přesně 6000 Google Meets.

18.11.2020

Setkání s velvyslancem

Žáci naší školy pohovořili online s velvyslancem USA.

08.11.2020

Rodilý mluvčí online

Na součásti VS a IT vyučují jazyky rodilí mluvčí.

24.09.2020

Vítězství v odborné soutěži Slezské univerzity

Student 4. ročníku oboru VS Kevin Kovács zvítězil se svou odbornou prací

více novinek

Kalendář akcí

Není plánován žádný termín.
celý kalendář

Jsme Fakultní školou
Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě