Součást veřejnosprávní a IT

Krátký film o součásti IT a veřejnosprávní - shlédnout na Youtube


Informace k distanční výuce pro součást IT a veřejnosprávní

Vážení rodiče, vážení studenti,
od pondělí 5.10.2020 bude probíhat distanční výuka.

Z tohoto důvodu bude upraven rozvrh, který bude aktualizován na ŠkoleOnline. Sledujte tedy ŠkoluOnline pravidelně.

Výuka bude probíhat v blocích převážně po 2 hodinách. První blok od 8:00 do 9:30, druhý od 10:00 do 11:30. Poté bude přestávka na oběd a třetí blok bude od 12:30 do 14:00. Ve výjimečných případech bude nasazen do rozvrhu i čtvrtý blok, který bude probíhat od 14:30 do 16:00. V případě, že místo dvouhodinového bloku budou 2 různé předměty, pak první bude končit po 40 minutách, pak bude následovat 10minutová přestávka a poté začne druhá hodina, která bude mít opět 40 minut.

Na začátku každé hodiny se učitel a žáci sejdou na videokonferenci Google Meet. V průběhu videokonference budou mít všichni účastníci zapnuty kamery, pokud vyučující neurčí jinak. Odkaz na danou konferenci najdete vždy v záhlaví příslušného kurzu Učebny Google (pro vstup do konference postačí kliknout na daný odkaz). Poté učitel zvolí formu průběhu hodiny.

Upozorňuji, že ze zákona je distanční výuka povinná, bude se stejně jako u prezenční výuky (výuka ve škole) sledovat absence a v případě nepřítomnosti bude muset být doložena omluvenka (viz Školní řád).

Nepřipojení žáka k on-line přenosu je považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení do výuky.

Distanční výuka bude probíhat pomocí nástrojů Google Meet a Učebna Google. Obě aplikace můžete spouštět jak z počítače, tak z mobilního zařízení.

Stravování

Od pondělí budou automaticky zrušeny obědy všem žákům. Pokud by se žák chtěl stravovat, musí si oběd opět přihlásit. V případě, že budete brát oběd do jídlonosiče, musíte si ho vyzvednout od 11:30 do 11:45, pokud se chcete odstravovat v jídelně, musíte to udělat v čase od 11:45 do 12:30.

Nový Jičín, 2. října 2020


Mgr. Jan Bobek
zástupce ředitelky


Součást IT a veřejnosprávní je část školy, která se nachází v centru města Nový Jičín na adrese Tyršova 9. 

Na naší součásti jsou vyučovány tyto obory:

Žáci mají k dispozici 6 počítačové učebny s připojením k internetu. Ve škole je k dispozici knihovna (učitelská i žákovská), škola využívá vlastní tělocvičnu s horolezeckou stěnou a fitcentrum.

Stravování žáků je zajišťováno ve školní jídelně, žáci ze vzdálenějších oblastí mohou využít ubytování v Domově mládeže.

V celé budově je dostupná . Díky poloze je zajištěna dobrá dopravní obslužnost (cca 5 minut z autobusového i vlakového nádraží).

18

nahoru ^

Přijímací řízení IT a veřejná správa

Studijní materiály(pouze pro přihlášené)

youtube IT a VS

     

Novinky

08.07.2021

Projektový den na MSŠ

Studenti 2. ročníku VS porovnávali Argentinu a ČR.

06.03.2021

ENGLISH SPEAKING CONTEST

5. března proběhla na součásti IT a VS soutěž v anglické konverzaci

23.02.2021

Online beseda s Policií ČR

I v tomto školní roce se nám podařilo zrealizovat pro studenty oboru veřejnosprávní činnost besedu s Policií ČR. Prostřednictvím Google Meet studenti diskutovali s nadpraporčicí Marikou Jeličovou, policistkou územního odboru Krajského ředitelství Policie ČR.

23.02.2021

Vědomostní soutěž z práva a veřejné správy

Již tradičně pořádaná vědomostní soutěž pro studenty oboru veřejnosprávní činnost musela také přejít do virtuálního prostoru.

více novinek