Školní jídelna

vedoucí školní jídelny: Jana Blažková, telefon 556 414 753
                                    jana.blazkova@mendelova-stredni.cz

telefon kuchyň: 556 414 750

bank. spojení: KB Nový Jičín, a. s., č. účtu: 10006-15739801/0100

přihlášky ke stravování:     

odhláška ze školní jídelny - ke stažení zde (doc, 18 kB)

Jídelníček 

(přechod na stránky www.strava.cz)

Provozní doba ve školní jídelně

 1. Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 6:30 do 15:00.
 2. Provoz školní jídelny bude uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu a během školních prázdnin.
 3. Výdej stravy je stanoven od 11:00 do 13:45 hodin, z toho do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 hod. a na jídelně 11:15 do 13:45 hod.

Registrace a identifikace nových strávníků

Strávník vyplní přihlášku ke stravování, vyplní ji, zařídí se podle pokynů na ní uvedených a odevzdá vedoucí ŠJ.

Na základě vyplněné přihlášky si strávník zaregistruje u vedoucí ŠJ svůj identifikační čip, kterým se prokazuje v jídelně u snímače (ten informuje kuchařku o přihlášené stravě, případně volbě jídla). Čip platí po celou dobu školní docházky. V případě jeho ztráty nebo znehodnocení si strávník zakoupí v pokladně školy nový a znovu provede jeho registraci ve ŠJ.

Při ztrátě nebo zapomenutí čipu vytiskne elektronická stravenkářka náhradní stravenku. Tři náhradní stravenky jsou v kalendářním měsíci zdarma, čtvrtá a další za poplatek 3 Kč, který si strávník uhradí v další platbě za obědy.

Způsob přihlašování a odhlašování obědů, změna obědu

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování. 

Registrace služby

Navštivte kancelář vedoucí ŠJ p. Blažkové. Zde obdržíte informace pro první přihlášení do aplikace společnosti VIS Plzeň na stránkách www.strava.cz:

 1. číslo zařízení - naše ŠJ má kód 0664
 2. označení uživatele - čtyřmístný kód přidělený při registraci čipu
 3. heslo - čtyřmístný kód, po prvním přihlášení proveďte jeho změnu.

Doporučujeme při prvním přihlášení vyplnit také e-mailovou adresu. Systém bude automaticky zasílat zprávy o potvrzení objednávky, nedostatečné výši konta, neodebrané stravě nebo měsíčním přehledu stravování. Heslo, e-mail, volbu odesílaných zpráv lze kdykoliv změnit v sekci Nastavení uživatele.

Objednávání stravy

 1. přes internet - na adrese www.strava.cz, kde po zadání příslušného čísla zařízení, jména a hesla uživatele lze provést výběr v sekci Objednávky. Provedenou změnu (přihlášku, odhlášku nebo nahlášení druhého jídla) je nutno Odeslat, po ukončení činností se ze stránek Odhlásit.
 2. přes elektronickou stravenkářku - v přízemí hlavní budovy školy. Přihlášení provede strávník čipem a drží se návodu, který je umístěn nad terminálem. Oba způsoby objednávky jsou propojeny off-line způsobem, tzn. že k jejich aktualizaci dochází 2krát denně (7 a 14 hod).
 3. telefonicky, osobně, mailem  přímo u vedoucí ŠJ ve výjimečných případech (v případě návštěvy lékaře, nemoci).

V případě onemocnění žáka je nutno stravu odhlásit. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a je možno v době výdeje  si oběd  odebrat do jídlonosičů. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu. V případě neodhlášené stravy nemocného žáka bude od druhého dne nemoci účtována strava v plné ceně, tj. 72 Kč.

 • Strava se odhlašuje a mění nejpozději 2 dny předem do 13:30 hod. Změny lze provádět přes internet nebo elektronickou stravenkářku.
 • V případě nemoci je možno odhlásit oběd na daný den telefonicky do 7:45 hod.
 • Zájem o druhé jídlo se musí nahlásit 2 dny předem do 13:30 hod, a to na internetu nebo s použitím terminálu elektronické stravenkářky. Druhé jídlo se vaří přesně na počet přihlášených, tudíž Vám nemůže být dodatečně vydáno.
 • V případě ředitelského volna a prázdnin jsou žáci automaticky odhlášeni. Případně se mohou stravovat jen za plnou cenu tj. 72 Kč.

Úhrada stravného ve školní jídelně

 1. Hotově – platba poslední týden v měsíci u vedoucí školní jídelny na další měsíc. V případě odhlášení obědů se peníze nevrací, ale převádí se na další měsíc. Vyúčtování – přeplatek se vrací v červnu .
 2. Bezhotovostně – pomocí inkasa z bankovního účtu – platba prvního v měsíci na daný měsíc. Pokud tato transakce proběhne úspěšně, strávník bude mít přihlášenou stravu na každý stravný den v měsíci- po celou dobu studia, pokud předem neuvede jinak (např. trvale neodhlásí některé dny). V případě odhlášení stravy bude snížena záloha stravného na další měsíc. Přeplatek za červen bude vrácen na účet koncem června – začátkem července.
 3. Fakturace – školám na základě smlouvy o stravování, tj. podle objednané a odebrané stravy.

informace k platbám ke stažení zde (doc 34 kB)

Úplata za stravování

 1. Úhrady strávníků dle kategorií:
  • žáci starší 15 let 30,00 Kč
  • plná cena bez dotace pro žáky a zaměstnance 72,- Kč
  • zaměstnanci vlastní organizace 20,00 Kč 
  • zaměstnanci cizích škol 72,00 Kč
  • cizí strávníci 74,00 Kč
 2. Dle vyhlášky číslo 107/2005 Sb., o školním stravování, má žák nárok na odběr obědu ve zvýhodněné ceně dle finančního normativu po dobu svého pobytu ve škole v rámci plnění svých povinností během vzdělávání a první den své neplánované nepřítomnosti ve škole. V ostatních případech žák na odběr obědu ve zvýhodněné ceně nárok nemá (jedná se o neoprávněnou stravu) a je povinen si na dobu své předkládané nepřítomnosti obědy odhlásit. Pokud tuto povinnost nesplní a obědy neodhlásí, uhradí za tyto neodhlášené obědy (odebrané i neodebrané) skutečné náklady na přípravu jídla tj. plnou cenu oběda 72 Kč.

Ukončení stravování

V případě ukončení stravování musí strávník vyplnit formulář o ukončení stravování a ten odevzdat vedoucí školní jídelny a zrušit souhlas s inkasem po obdržení přeplatku. Vedoucí ŠJ zároveň provede zrušení vzdáleného přístupu čipem. Přeplatek za odhlášenou stravu bude vrácen do 30-ti dnů.

Školní jídelna po obdržení formuláře strávníka zablokuje od uvedeného data. Pokud tak strávníci neučiní, vystavují se riziku finančních ztrát.


Pokyny pro strávníky

 1. Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují. Nemají právo se zdržovat osoby, které se v jídelně nestravují.
 2. Strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují provozní řád školní jídelny a řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a pověřených osob.
 3. Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají u okénka pro vracení nádobí.
 4. Je zakázáno odnášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle atd.).
 5. Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník pověřenému zaměstnanci školní jídelny u okénka pro vracení nádobí, který se postará o úklid.
 6. Za škodu ve školní jídelně, kterou strávník způsobí úmyslně, bude požadována náhrada.
 7. Jídelní lístek je k dispozici na internetu, ve školní jídelně, na nástěnce u sekretariátu a u vedoucí ŠJ. Změna jídelníčku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku a oznámena strávníkům.
 8. Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny. Připomínky je možné napsat do sešitu v jídelně nebo osobně u vedoucí školní jídelny.
 9. Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel.
 10. Úraz či nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník u výdejního okénka. Kuchařky informují zodpovědného pracovníka dané školy.
 11. S provozním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni vyvěšením provozního řádu ve školní jídelně a u vedoucí školní jídelny.

Plné znění Provozního řádu školní jídelny od 1. 4. 2019 zde (pdf, 58 kB)

nahoru ^

Přijímací řízení Zdravotnictví

 

youtube

     

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam

Novinky

03.04.2020

Moravské hrady a zámky

Pokud Vás trápí, že v dnešním čase karantény nemůžete cestovat a poznávat krásy naší vlasti, podívejte se na tuto on-line publikaci Moravských hradů a zámků. Najdete zde nejen jedinečné letecké snímky, ale i zmínku o naší škole :-) https://www.cbs-cesko.cz/kniha/moravske-hrady-a-zamky-z-nebe/

31.03.2020

Někdo šije, někdo tiskne

Gymnázium v Novém Jičíně, Mendelova střední škola a nadšený 3D tiskař z řad učitelů spojili své síly a pro projekt Tiskne celé Česko tisknou na 3D tiskárnách úchyty na zdravotnické štíty.

30.03.2020

On-line výuka na meet.google.com - 1000x

Při on-line výuce se nám podařilo dnes docílit videokonference s číslem 1000!

11.03.2020

Scrabble v angličtině

V úterý 10. 3. proběhla celoškolní soutěž v anglické verzi hry Scrabble

03.03.2020

Přijímací zkoušky nanečisto - obory Obchodní akademie, Ekonomické lyceum

 Pro uchazeče o studium oboru OBCHODNÍ AKADEMIE A EKONOMICKÉ LYCEUM pořádáme 18. března 2020 v 8:00 přijímací zkoušky nanečisto. Podmínkou účasti je přihlásit se. Odkaz je na titulní stránce součásti EKonomika. Ing. Kubiszová

více novinek