Školní jídelna

vedoucí školní jídelny: Jana Blažková, telefon 556 414 753
                                    jana.blazkova@mendelova-stredni.cz

telefon kuchyň: 556 414 750

bank. spojení: KB Nový Jičín, a. s., č. účtu: 10006-15739801/0100

přihlášky ke stravování:     

odhláška ze školní jídelny - ke stažení zde (doc, 18 kB)

Jídelníček 

(přechod na stránky www.strava.cz)

Provozní doba ve školní jídelně

 1. Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 6:30 do 15:00.
 2. Provoz školní jídelny bude uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu a během školních prázdnin.
 3. Výdej stravy je stanoven od 11:00 do 13:45 hodin, z toho do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 hod. a na jídelně 11:15 do 13:45 hod.

Registrace a identifikace nových strávníků

Strávník vyplní přihlášku ke stravování, vyplní ji, zařídí se podle pokynů na ní uvedených a odevzdá vedoucí ŠJ.

Na základě vyplněné přihlášky si strávník zaregistruje u vedoucí ŠJ svůj identifikační čip, kterým se prokazuje v jídelně u snímače (ten informuje kuchařku o přihlášené stravě, případně volbě jídla). Čip platí po celou dobu školní docházky. V případě jeho ztráty nebo znehodnocení si strávník zakoupí v pokladně školy nový a znovu provede jeho registraci ve ŠJ.

Při ztrátě nebo zapomenutí čipu vytiskne elektronická stravenkářka náhradní stravenku. Tři náhradní stravenky jsou v kalendářním měsíci zdarma, čtvrtá a další za poplatek 3 Kč, který si strávník uhradí v další platbě za obědy.

Způsob přihlašování a odhlašování obědů, změna obědu

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování. 

Registrace služby

Navštivte kancelář vedoucí ŠJ p. Blažkové. Zde obdržíte informace pro první přihlášení do aplikace společnosti VIS Plzeň na stránkách www.strava.cz:

 1. číslo zařízení - naše ŠJ má kód 0664
 2. označení uživatele - dle aktivace zaslané vedoucí ŠJ
 3. heslo - vygeneruje strávník při prvním přihlášení, správu provádí individuálně.

Doporučujeme při prvním přihlášení vyplnit také e-mailovou adresu. Systém bude automaticky zasílat zprávy o potvrzení objednávky, nedostatečné výši konta, neodebrané stravě nebo měsíčním přehledu stravování. Heslo, e-mail, volbu odesílaných zpráv lze kdykoliv změnit v sekci Nastavení uživatele.

Objednávání stravy

 1. přes internet - na adrese www.strava.cz, kde po zadání příslušného čísla zařízení, jména a hesla uživatele lze provést výběr v sekci Objednávky. Provedenou změnu (přihlášku, odhlášku nebo nahlášení druhého jídla) je nutno Odeslat, po ukončení činností se ze stránek Odhlásit.
 2. přes elektronickou stravenkářku - v přízemí hlavní budovy školy. Přihlášení provede strávník čipem a drží se návodu, který je umístěn nad terminálem. Oba způsoby objednávky jsou propojeny off-line způsobem, tzn. že k jejich aktualizaci dochází 2krát denně (7 a 14 hod).
 3. telefonicky, osobně, mailem  přímo u vedoucí ŠJ ve výjimečných případech (v případě návštěvy lékaře, nemoci).

V případě onemocnění žáka je nutno stravu odhlásit. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a je možno v době výdeje  si oběd  odebrat do jídlo nosičů. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu. V případě neodhlášené stravy nemocného žáka bude od druhého dne nemoci účtována strava v plné ceně, tj. 82 Kč.

 • Strava se odhlašuje a mění nejpozději 2 dny předem do 13:30 hod. Změny lze provádět přes internet nebo elektronickou stravenkářku.
 • V případě nemoci je možno odhlásit oběd na daný den telefonicky do 7:45 hod.
 • Zájem o druhé jídlo se musí nahlásit 2 dny předem do 13:30 hod, a to na internetu nebo s použitím terminálu elektronické stravenkářky. Druhé jídlo se vaří přesně na počet přihlášených, tudíž Vám nemůže být dodatečně vydáno.
 • V případě ředitelského volna a prázdnin jsou žáci automaticky odhlášeni. Případně se mohou stravovat jen za plnou cenu tj. 82 Kč.

Úhrada stravného ve školní jídelně

 1. Hotově – platba poslední týden v měsíci u vedoucí školní jídelny na další měsíc. V případě odhlášení obědů se peníze nevrací, ale převádí se na další měsíc. Vyúčtování – přeplatek se vrací v červnu .
 2. Bezhotovostně – pomocí inkasa z bankovního účtu – platba prvního v měsíci na daný měsíc. Pokud tato transakce proběhne úspěšně, strávník bude mít přihlášenou stravu na každý stravný den v měsíci- po celou dobu studia, pokud předem neuvede jinak (např. trvale neodhlásí některé dny). V případě odhlášení stravy bude snížena záloha stravného na další měsíc. Přeplatek za červen bude vrácen na účet koncem června – začátkem července.
 3. Fakturace – školám na základě smlouvy o stravování, tj. podle objednané a odebrané stravy.

informace k platbám ke stažení zde (doc 34 kB)

Úplata za stravování

 1. Úhrady strávníků dle kategorií:
  • žáci starší 15 let 38,00 Kč
  • plná cena bez dotace pro žáky a zaměstnance 82,- Kč
  • zaměstnanci vlastní organizace 28,00 Kč 
  • zaměstnanci cizích škol 82,00 Kč
  • cizí strávníci 85,00 Kč
 2. Dle vyhlášky číslo 107/2005 Sb., o školním stravování, má žák nárok na odběr obědu ve zvýhodněné ceně dle finančního normativu po dobu svého pobytu ve škole v rámci plnění svých povinností během vzdělávání a první den své neplánované nepřítomnosti ve škole. V ostatních případech žák na odběr obědu ve zvýhodněné ceně nárok nemá (jedná se o neoprávněnou stravu) a je povinen si na dobu své předkládané nepřítomnosti obědy odhlásit. Pokud tuto povinnost nesplní a obědy neodhlásí, uhradí za tyto neodhlášené obědy (odebrané i neodebrané) skutečné náklady na přípravu jídla tj. plnou cenu oběda 82 Kč.

Ukončení stravování

V případě ukončení stravování musí strávník vyplnit formulář o ukončení stravování a ten odevzdat vedoucí školní jídelny a zrušit souhlas s inkasem po obdržení přeplatku. Vedoucí ŠJ zároveň provede zrušení vzdáleného přístupu čipem. Přeplatek za odhlášenou stravu bude vrácen do 30-ti dnů.

Školní jídelna po obdržení formuláře strávníka zablokuje od uvedeného data. Pokud tak strávníci neučiní, vystavují se riziku finančních ztrát.


Pokyny pro strávníky

 1. Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují. Nemají právo se zdržovat osoby, které se v jídelně nestravují.
 2. Strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují provozní řád školní jídelny a řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a pověřených osob.
 3. Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají u okénka pro vracení nádobí.
 4. Je zakázáno odnášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle atd.).
 5. Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník pověřenému zaměstnanci školní jídelny u okénka pro vracení nádobí, který se postará o úklid.
 6. Za škodu ve školní jídelně, kterou strávník způsobí úmyslně, bude požadována náhrada.
 7. Jídelní lístek je k dispozici na internetu, ve školní jídelně, na nástěnce u sekretariátu a u vedoucí ŠJ. Změna jídelníčku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku a oznámena strávníkům.
 8. Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny. Připomínky je možné napsat do sešitu v jídelně nebo osobně u vedoucí školní jídelny.
 9. Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel.
 10. Úraz či nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník u výdejního okénka. Kuchařky informují zodpovědného pracovníka dané školy.
 11. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni jeho vyvěšením ve školní jídelně, je uložen u vedoucí školní jídelny.

Plné znění Vnitřního řádu školní jídelny od 1. 9. 2023 zde a přílohy č. 1 pro rok 2023 zde.

 

nahoru ^

Přijímací řízení Zdravotnictví

 

Sociální sítě

     

Novinky

22.11.2023

Oznámení o stávce

V pondělí dne 27. listopadu 2023 se zaměstnanci naší školy připojují k výstražné stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Na naší škole se do stávky zapojují všichni pedagogičtí pracovníci, z tohoto důvodu vyhlašuji na 27. 11. 2023 ředitelské volno. Děkuji za pochopení. Ing. Lucie Haitlová, MBA, ředitelka školy

22.11.2023

Příběhy bezpráví 2023

Promítnutím nového dokumentárního filmu 1989: Chceme dýchat a besedou se dvěma frýdecko-místeckými signatáři Charty 77, trampy a členy undergroundové komunity, pány Zdeňkem Matuszkem a Jiřím Sachrem, jsme se zapojili do letošního ročníku Příběhů bezpráví, jejž každoročně nabízí českým školám společnost Člověk v tísni.

13.10.2023

Školní fórum 2023

Dne 12. 10. 2023 proběhlo ve škole již podruhé Školní fórum. Akce byla součástí aktivit města Nový Jičín, které je zapojeno do tzv. Národní sítě zdravých měst. Vybraní studenti všech oborů měli možnost vyslovit své požadavky na pozitivní změny ve škole a také ve městě.

05.10.2023

Erasmus Days 2023

Zveme Vás v pátek 13. 10. na Masarykovo náměstí v Novém Jičíně, kde od 9:00 do 14:00 představíme své zkušenosti a zážitky z mezinárodních projektů Erasmus+. Připravili jsme zábavné hry a soutěže. Navíc v prostorách Mendelovy střední školy (na ulici Divadelní 4), budou probíhat 2 zajímavé akce, na nichž uvítáme žáky i učitele základních a středních škol. Půjde o: studentské prezentace z květnových odborných stáží v 5 zemích EU IT workshop, vedený profesionály z praxe, na němž si zájemci vyzkouší, jak probíhá sběr dat na průmyslové lince Začátky obou aktivit budou v 8:30, 10:30, 12:30.

14.06.2023

Erasmus+ - projektové setkání u nás

V týdnu od 5. do 9. 6. se na naší součásti Ekonomika Mendelovy střední školy konalo projektové setkání Erasmus plus projektu Promotion in Motion.

více novinek