Data Science and Internet of Things. Partnership for Innovative Europe

Název projektu: Data Science and Internet of Things. Partnership for Innovative Europe


Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA202-078225


Web projektu: https://sites.google.com/mendelova-stredni.cz/data-science-and-internet?pli=1


Koordinátor projektu: Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace


Partneři projektu: BHAK-HBLW Rohrbach (AT), Askim videregående skole (NO), Lycée Gay Lussac (FR), ATS, aplikované technické systémy s.r.o. (CZ)


Grantové schéma: Erasmus+ KA202 – projekty spolupráce v oblasti odborného vzdělávání; řízeno národní agenturou - Domem zahraniční spolupráce

Tématem projektu bylo moderní vzdělávání připravující absolventy středních odborných škol na profesní život v éře Průmyslu 4.0. Projekt výstižně definoval 4 oblasti, kde si účastníci zlepšili své odborné dovednosti a kompetence. Všechny se týkají podstatné části pracovního procesu v éře Průmyslu 4.0: sběru a reportování dat, interpretaci dat a internetu věcí (IoT).

Projekt jsme realizovali, abychom řešili několik zásadních potřeb:

 1. Modernizace vzdělávání: Potřeba modernizovat naše systémy odborného vzdělávání a přípravy a osnovy, aby byly v souladu s vyvíjejícími se požadavky odvětví datové vědy a internetu věcí.
 2. Mezinárodní spolupráce: Podporovat mezinárodní spolupráci a poskytnout studentům a učitelům přístup k různým perspektivám a osvědčeným postupům.
 3. Profesní rozvoj: Vybavit učitele aktuálními znalostmi a pedagogickými přístupy.
 4. Podpora studentů: Poskytnout studentům praktické dovednosti a zkušenosti a řešení problémů v digitálním světě.

Cílem projektu bylo prozkoumat způsoby a formy práce, které vedou ke komplexnímu fungování chytrých továren. Aby chytrá továrna fungovala správně, potřebuje řadu specializovaných metod, postupů a kompetencí, z nichž se projekt zaměřil na tyto oblasti:

 1. Návrh databáze, práce s daty, ukládání dat, tvorba rozhraní databáze - jak vyvinout a nastavit databázi a založit Web-API (online cloudové řešení) pro výměnu dat.
 2. Vyplňování databázi konkrétními údaji – jak pracovat se shromážděným datovým materiálem a jak jej analyzovat.
 3. Sběr externích dat pomocí konvenčních elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, moduly GPS a indexované fotografie.
 4. Zpracování dat pomocí několika programů a online služeb pro záznam polohy, nadmořské výšky, rychlosti a pohybu (soubory GPX).
 5. Internet věcí - jak využít MicroBit senzory pro měření, která poskytují okamžitou online odezvu.

Zásadní projektové aktivity:

 1. Předběžná spolupráce na dálku: Jednalo se o virtuální setkání koordinátorů projektu za účelem plánování aktivit, stanovení pracovních úkolů a přípravy na budoucí workshopy.
 2. Mezinárodní studentské workshopy: Tyto praktické workshopy přivedly ke spolupráci studenty ze 4 různých zemí. Účastníci pracovali na zadaných úkolech a získali praktické dovednosti v navrhování databází, internetu věcí, sběru dat a ochrany kulturního dědictví.
 3. Následná spolupráce na dálku: Po každém workshopu se koordinátoři projektu a učitelé z partnerských škol zapojili do videokonferencí, aby koordinovali konečné výsledky projektu a zajistili kvalitu a soulad s cíli projektu.
 4. Profesionální spolupráce: Pro zvýšení znalostí a odbornosti našich účastníků jsme spolupracovali s profesionály z ATS, renomované ICT společnosti, která poskytovala poradenství a dohled a vedla specializovaný workshop o sběru dat na průmyslových linkách.

Projektové výstupy

 1. Databáze projektu – vytvořená na webu MS Azure pro ukládání fotografií,
 2. Web prezentující okamžité online zrcadlení dat na základě MicroBit senzorů a měření,
 3. Webová prezentace s fotografiemi, popisy obrázků a sledováním služby Google My Maps,
 4. Pracovní postup pro vytvoření bezpečnostního systému na ochranu uměleckého díla,
 5. Přesná simulace fungování výrobní linky s výstupy v Ignition, softwaru pro neomezenou digitální transformaci.
 6. Krátká videa vytvořená během virtuální spolupráce,
 7. Úprava, inovace a vylepšení učebních plánů předmětů souvisejících s Průmyslem 4.0 na všech partnerských školách.

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

21.05.2024

Poděkování

Touto cestou bychom chtěli z celého srdce poděkovat Mendelově střední škole v Novém Jičín, jejíž obor IT čtyři roky navštěvoval náš syn Lukáš Klosek s diagnózou PAS. Tato diagnóza není jednoduchá a je potřeba individuální přístup, který náš syn na této škole měl. Nesmírně si toho ceníme.

17.05.2024

2. kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 pro obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra. Bližší informace naleznete v záložce "Přijímací řízení".

12.05.2024

Informace k přijímacímu řízení

Dne 15. 5. 2024 zveřejníme výsledky prvního kola přijímacího řízení. Vzhledem k dostupným kapacitám budeme vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra. Toto kolo bude sloužit k obsazení posledních volných míst. 

30.04.2024

Poslední zvonění na obchodce

I na Obchodce se čtvrťáci loučili s docházkou do školy.

29.04.2024

2. místo mezi školami na RUN TOUR v Kopřivnici

Štafeta součásti IT a VS ve složení Adéla Popová, Lukáš Hasal, Erik Holec a Marek Zavadil se umístila na celkovém 3. místě v rámci celostátní běžecké série ČEZ RUN TOUR štafety, která v sobotu 27. 4. zavítala do Kopřivnice. Ve soutěži školních týmů se umístili na 2. místě.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam