Data Science and Internet of Things. Partnership for Innovative Europe

Název projektu: Data Science and Internet of Things. Partnership for Innovative Europe


Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA202-078225


Web projektu: https://sites.google.com/mendelova-stredni.cz/data-science-and-internet?pli=1


Koordinátor projektu: Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace


Partneři projektu: BHAK-HBLW Rohrbach (AT), Askim videregående skole (NO), Lycée Gay Lussac (FR), ATS, aplikované technické systémy s.r.o. (CZ)


Grantové schéma: Erasmus+ KA202 – projekty spolupráce v oblasti odborného vzdělávání; řízeno národní agenturou - Domem zahraniční spolupráce

Tématem projektu bylo moderní vzdělávání připravující absolventy středních odborných škol na profesní život v éře Průmyslu 4.0. Projekt výstižně definoval 4 oblasti, kde si účastníci zlepšili své odborné dovednosti a kompetence. Všechny se týkají podstatné části pracovního procesu v éře Průmyslu 4.0: sběru a reportování dat, interpretaci dat a internetu věcí (IoT).

Projekt jsme realizovali, abychom řešili několik zásadních potřeb:

 1. Modernizace vzdělávání: Potřeba modernizovat naše systémy odborného vzdělávání a přípravy a osnovy, aby byly v souladu s vyvíjejícími se požadavky odvětví datové vědy a internetu věcí.
 2. Mezinárodní spolupráce: Podporovat mezinárodní spolupráci a poskytnout studentům a učitelům přístup k různým perspektivám a osvědčeným postupům.
 3. Profesní rozvoj: Vybavit učitele aktuálními znalostmi a pedagogickými přístupy.
 4. Podpora studentů: Poskytnout studentům praktické dovednosti a zkušenosti a řešení problémů v digitálním světě.

Cílem projektu bylo prozkoumat způsoby a formy práce, které vedou ke komplexnímu fungování chytrých továren. Aby chytrá továrna fungovala správně, potřebuje řadu specializovaných metod, postupů a kompetencí, z nichž se projekt zaměřil na tyto oblasti:

 1. Návrh databáze, práce s daty, ukládání dat, tvorba rozhraní databáze - jak vyvinout a nastavit databázi a založit Web-API (online cloudové řešení) pro výměnu dat.
 2. Vyplňování databázi konkrétními údaji – jak pracovat se shromážděným datovým materiálem a jak jej analyzovat.
 3. Sběr externích dat pomocí konvenčních elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, moduly GPS a indexované fotografie.
 4. Zpracování dat pomocí několika programů a online služeb pro záznam polohy, nadmořské výšky, rychlosti a pohybu (soubory GPX).
 5. Internet věcí - jak využít MicroBit senzory pro měření, která poskytují okamžitou online odezvu.

Zásadní projektové aktivity:

 1. Předběžná spolupráce na dálku: Jednalo se o virtuální setkání koordinátorů projektu za účelem plánování aktivit, stanovení pracovních úkolů a přípravy na budoucí workshopy.
 2. Mezinárodní studentské workshopy: Tyto praktické workshopy přivedly ke spolupráci studenty ze 4 různých zemí. Účastníci pracovali na zadaných úkolech a získali praktické dovednosti v navrhování databází, internetu věcí, sběru dat a ochrany kulturního dědictví.
 3. Následná spolupráce na dálku: Po každém workshopu se koordinátoři projektu a učitelé z partnerských škol zapojili do videokonferencí, aby koordinovali konečné výsledky projektu a zajistili kvalitu a soulad s cíli projektu.
 4. Profesionální spolupráce: Pro zvýšení znalostí a odbornosti našich účastníků jsme spolupracovali s profesionály z ATS, renomované ICT společnosti, která poskytovala poradenství a dohled a vedla specializovaný workshop o sběru dat na průmyslových linkách.

Projektové výstupy

 1. Databáze projektu – vytvořená na webu MS Azure pro ukládání fotografií,
 2. Web prezentující okamžité online zrcadlení dat na základě MicroBit senzorů a měření,
 3. Webová prezentace s fotografiemi, popisy obrázků a sledováním služby Google My Maps,
 4. Pracovní postup pro vytvoření bezpečnostního systému na ochranu uměleckého díla,
 5. Přesná simulace fungování výrobní linky s výstupy v Ignition, softwaru pro neomezenou digitální transformaci.
 6. Krátká videa vytvořená během virtuální spolupráce,
 7. Úprava, inovace a vylepšení učebních plánů předmětů souvisejících s Průmyslem 4.0 na všech partnerských školách.

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

22.11.2023

Oznámení o stávce

V pondělí dne 27. listopadu 2023 se zaměstnanci naší školy připojují k výstražné stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Na naší škole se do stávky zapojují všichni pedagogičtí pracovníci, z tohoto důvodu vyhlašuji na 27. 11. 2023 ředitelské volno. Děkuji za pochopení. Ing. Lucie Haitlová, MBA, ředitelka školy

22.11.2023

Příběhy bezpráví 2023

Promítnutím nového dokumentárního filmu 1989: Chceme dýchat a besedou se dvěma frýdecko-místeckými signatáři Charty 77, trampy a členy undergroundové komunity, pány Zdeňkem Matuszkem a Jiřím Sachrem, jsme se zapojili do letošního ročníku Příběhů bezpráví, jejž každoročně nabízí českým školám společnost Člověk v tísni.

13.10.2023

Školní fórum 2023

Dne 12. 10. 2023 proběhlo ve škole již podruhé Školní fórum. Akce byla součástí aktivit města Nový Jičín, které je zapojeno do tzv. Národní sítě zdravých měst. Vybraní studenti všech oborů měli možnost vyslovit své požadavky na pozitivní změny ve škole a také ve městě.

12.10.2023

Erasmus+ projektová schůzka na Islandu

Ve dnech 1. – 7. 10. 2023 se čtyři studenti a dva učitelé ze součásti Ekonomika zúčastnili projektového setkání v rámci projektu Erasmus+ (s názvem Mezinárodní soutěž v ICT III) na islandské škole v městě Sauðárkrókur.

05.10.2023

Erasmus Days 2023

Zveme Vás v pátek 13. 10. na Masarykovo náměstí v Novém Jičíně, kde od 9:00 do 14:00 představíme své zkušenosti a zážitky z mezinárodních projektů Erasmus+. Připravili jsme zábavné hry a soutěže. Navíc v prostorách Mendelovy střední školy (na ulici Divadelní 4), budou probíhat 2 zajímavé akce, na nichž uvítáme žáky i učitele základních a středních škol. Půjde o: studentské prezentace z květnových odborných stáží v 5 zemích EU IT workshop, vedený profesionály z praxe, na němž si zájemci vyzkouší, jak probíhá sběr dat na průmyslové lince Začátky obou aktivit budou v 8:30, 10:30, 12:30.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam