Data Science and Internet of Things. Partnership for Innovative Europe

Název projektu: Data Science and Internet of Things. Partnership for Innovative Europe


Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA202-078225


Web projektu: https://sites.google.com/mendelova-stredni.cz/data-science-and-internet?pli=1


Koordinátor projektu: Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace


Partneři projektu: BHAK-HBLW Rohrbach (AT), Askim videregående skole (NO), Lycée Gay Lussac (FR), ATS, aplikované technické systémy s.r.o. (CZ)


Grantové schéma: Erasmus+ KA202 – projekty spolupráce v oblasti odborného vzdělávání; řízeno národní agenturou - Domem zahraniční spolupráce

Tématem projektu bylo moderní vzdělávání připravující absolventy středních odborných škol na profesní život v éře Průmyslu 4.0. Projekt výstižně definoval 4 oblasti, kde si účastníci zlepšili své odborné dovednosti a kompetence. Všechny se týkají podstatné části pracovního procesu v éře Průmyslu 4.0: sběru a reportování dat, interpretaci dat a internetu věcí (IoT).

Projekt jsme realizovali, abychom řešili několik zásadních potřeb:

 1. Modernizace vzdělávání: Potřeba modernizovat naše systémy odborného vzdělávání a přípravy a osnovy, aby byly v souladu s vyvíjejícími se požadavky odvětví datové vědy a internetu věcí.
 2. Mezinárodní spolupráce: Podporovat mezinárodní spolupráci a poskytnout studentům a učitelům přístup k různým perspektivám a osvědčeným postupům.
 3. Profesní rozvoj: Vybavit učitele aktuálními znalostmi a pedagogickými přístupy.
 4. Podpora studentů: Poskytnout studentům praktické dovednosti a zkušenosti a řešení problémů v digitálním světě.

Cílem projektu bylo prozkoumat způsoby a formy práce, které vedou ke komplexnímu fungování chytrých továren. Aby chytrá továrna fungovala správně, potřebuje řadu specializovaných metod, postupů a kompetencí, z nichž se projekt zaměřil na tyto oblasti:

 1. Návrh databáze, práce s daty, ukládání dat, tvorba rozhraní databáze - jak vyvinout a nastavit databázi a založit Web-API (online cloudové řešení) pro výměnu dat.
 2. Vyplňování databázi konkrétními údaji – jak pracovat se shromážděným datovým materiálem a jak jej analyzovat.
 3. Sběr externích dat pomocí konvenčních elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, moduly GPS a indexované fotografie.
 4. Zpracování dat pomocí několika programů a online služeb pro záznam polohy, nadmořské výšky, rychlosti a pohybu (soubory GPX).
 5. Internet věcí - jak využít MicroBit senzory pro měření, která poskytují okamžitou online odezvu.

Zásadní projektové aktivity:

 1. Předběžná spolupráce na dálku: Jednalo se o virtuální setkání koordinátorů projektu za účelem plánování aktivit, stanovení pracovních úkolů a přípravy na budoucí workshopy.
 2. Mezinárodní studentské workshopy: Tyto praktické workshopy přivedly ke spolupráci studenty ze 4 různých zemí. Účastníci pracovali na zadaných úkolech a získali praktické dovednosti v navrhování databází, internetu věcí, sběru dat a ochrany kulturního dědictví.
 3. Následná spolupráce na dálku: Po každém workshopu se koordinátoři projektu a učitelé z partnerských škol zapojili do videokonferencí, aby koordinovali konečné výsledky projektu a zajistili kvalitu a soulad s cíli projektu.
 4. Profesionální spolupráce: Pro zvýšení znalostí a odbornosti našich účastníků jsme spolupracovali s profesionály z ATS, renomované ICT společnosti, která poskytovala poradenství a dohled a vedla specializovaný workshop o sběru dat na průmyslových linkách.

Projektové výstupy

 1. Databáze projektu – vytvořená na webu MS Azure pro ukládání fotografií,
 2. Web prezentující okamžité online zrcadlení dat na základě MicroBit senzorů a měření,
 3. Webová prezentace s fotografiemi, popisy obrázků a sledováním služby Google My Maps,
 4. Pracovní postup pro vytvoření bezpečnostního systému na ochranu uměleckého díla,
 5. Přesná simulace fungování výrobní linky s výstupy v Ignition, softwaru pro neomezenou digitální transformaci.
 6. Krátká videa vytvořená během virtuální spolupráce,
 7. Úprava, inovace a vylepšení učebních plánů předmětů souvisejících s Průmyslem 4.0 na všech partnerských školách.

následujícíZpět do galerie

1 2 3 4 5
 
 

Zvětšit

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

21.06.2024

Workshop "Finanční svoboda"

Dnes proběhl pro 1. ročníky tříhodinový, formou hry organizovaný workshop, zaměřený na vzdělávaní v oblasti matematické a finanční gramotnosti s názvem "Finanční svoboda". Žáci si měli možnost vyzkoušet, jak by obstáli při zajištění finanční nezávislosti a zda je možné se i s průměrným platem stát rentiérem.

12.06.2024

Svět práce v České spořitelně

Finalisté školního kola projektu Svět práce si vyzkoušeli pohovor na pozici: Specialista zákaznických služeb.

10.06.2024

Mezinárodní projekt Erasmus+: Soutěže v ICT zvyšují kvalitu středního vzdělávání

Mendelova střední škola v Novém Jičíně spolu s partnerskými školami ze Španělska, Polska a Islandu úspěšně dokončila třetí ročník projektu „Mezinárodní soutěže ICT o zvýšení kvality středního vzdělávání III“.

31.05.2024

Květinový den 2024

 Ve středu 15. května se zúčastnila třída ZL2 tradiční celostátní sbírky KVĚTINOVÝ DEN.

28.05.2024

Exkurze na Finančním úřadě

Třetí ročníky se zúčastnily workshopu na FÚ.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam