Learning Democracy and Civic Engagement

 

Název projektu: Learning Democracy and Civic Engagement
Číslo projektu: 2019-1-NO01-KA229-060160_3

Grantové schéma: Erasmus+ KA229 – projekty partnerské spolupráce škol

Partneři projektu: Mendelova střední škola, Nový Jičín, přísp. org., Česká republika; Narva Kreenholmi Gümnaasium, Narva, Estonsko; IES Infante Don Juan Manuel, Murcia, Španělsko

Web projektu: https://sites.google.com/mendelova-stredni.cz/erasmus-project-learning-democ/home


Projekt pokrýval aktivity rozvoje demokratického myšlení a občanské angažovanosti, což jsou prvořadé priority EU (články 2 a 21 Smlouvy o Evropské unii; článek 205 Smlouvy o fungování Evropské unie). Všechny čtyři partnerské školy zapojené do projektu vzaly projekt jako příležitost zvýšit znalosti a dovednosti související s různými formami občanské angažovanosti a jako možnost sdílet myšlenky a znalosti s mladými lidmi.

Do projektu zasáhly dvě významné události, které důležitost témat projektu ještě zvýraznily: Pandemie COVID-19 postavila partnery před nutnost část aktivit sdílet čistě online, ale na druhou stranu umožnila rozvoj kompetencí virtuální spolupráce, které jsou zařazeny do seznamu dovedností pro budoucí pracovní sílu. Ruský útok na Ukrajinu dostal téma našeho projektu do jiné perspektivy. Účastníci projektových aktivit nejen ukázali (nad rámec cílů projektu) potřebu flexibility, kritického myšlení a digitální gramotnosti, ale také potvrdili důležitost hodnot EU.

V naší síti 4 partnerských škol ze 4 evropských zemí jsme řešili 4 relevantní témata projektu související s projektovými cíli:

 1. Metodologii Evropského parlament mládeže (NO)
 2. Vytvářením participativního rozpočtu (CZ)
 3. Vznikem občanské iniciativy (EE)
 4. Zhodnocením míry rovných příležitostí a práv žen (ES)

Každá škola v partnerství byla zodpovědná za jedno téma a byla koordinátorem jedné krátkodobé výměny skupin žáků nebo školicí aktivity.


Cílem projektu bylo:

 • posílit znalosti o demokratických procesech,
 • rozvíjet občanskou a politickou angažovanost,
 • argumentovat, diskutovat a vyjednávat o kulturní a sociální rozmanitosti,
 • psát rezoluce k případu, které tvoří základní prvek pro rozhodování a usnesení,
 • žádat o zlepšení ve škole, městě nebo místním prostředí,
 • získat znalosti a zkušenosti o demokracii a kulturním dědictví v jiných evropských zemích,
 • získat znalosti o dobrovolných a charitativních kampaních,
 • spolupracovat ve smíšených mezinárodních týmech.

Výstupy projektu jsou:

 • 4 usnesení přijatá během práce výboru Evropského parlamentu mládeže,
 • 4 miniprojektové žádosti založené na participativním rozpočtu,
 • 4 návrhy, jak zahájit konkrétní občanskou iniciativu,
 • 4 prezentace na téma ženských práv z různých úhlů pohledu.
 • ECVET certifikáty pro účastníky studentských workshopů,
 • webové stránky projektu (Google Web a eTwinning) s popisem realizovaných aktivit projektu, fotografiemi, videi a výše uvedenými výstupy projektu.


Na projektu se podílelo několik skupin účastníků:

 1. Studenti ve věku 16-19 let navštěvující střední školu. Podíleli se na všech aktivitách projektu, počínaje přípravnými pracemi, dále virtuální nebo vzdálenou spoluprací, konče 4 vzdělávacími aktivitami.
 2. Učitelé společenských věd, jazyků a kulturologie se naučili specifické metodiky, které využijí ve své běžné výuce.
 3. Co se týče témat projektu, navázali jsme spolupráci s několika místními expertními skupinami:
  • Evropským parlamentem mládeže (NO)
  • místními zastupiteli a organizátory veřejných fór (CZ, EE, NO)
  • státními úředníky z městské správy (CZ, EE, ES)

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

14.04.2024

Stříbro v basketbalu hoši

Tak i kluci si po bojovných výkonech odnáší stříbrné medaile z okresního finále???????????? Gratulujeme.

05.04.2024

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyhlásit ředitelské volno na pátek 12. 4. 2024 a pondělí 15. 4. 2024 ze závažných důvodů, zejména organizačních. Ředitelské volno se týká pouze žáků 1. - 3. ročníků všech oborů.  4. ročníky mají výuku dle rozvrhu hodin. Ing. Lucie Haitlová, MBA ředitelka školy

03.04.2024

3. místo v kraji

Včera se naše studentka Beáta Boháčová ze třídy VS3 zúčastnila krajského kola konverzační soutěže v anglickém jazyce v Ostravě a obsadila úžasné 3. místo! Moc gratulujeme Beátě k tomuto skvělému výsledku a děkujeme za reprezentaci naší školy!

27.03.2024

"Studenti bez hranic XI" získal prestižní ocenění

Jsme nadšení. Náš projekt "Studenti bez hranic XI" získal prestižní ocenění v kategorii internacionalizace na slavnostním předávání Cen DZS! Projekt zahrnoval odborné stáže žáků na Maltě a učitelský výukový pobyt v Norsku. Dům zahraniční spolupráce (národní agenturu Erasmus+) zaujal svou jedinečností a úspěšnou realizací i v náročném covidovém období. #ErasmusPlus , #DZS

15.03.2024

Tour de App - finále

Náš tým Code Magic (Tomáš Valenta & Kristýna Ručková) se umístil na 15. místě ve druhém kole soutěže Tour de App, kam se probojovalo pouhých 40 týmů ze 115! Postoupili do grand finále, které se bude konat 22. - 24. března 2024 na Masarykově univerzitě v Brně. Gratulujeme našim studentům k tomuto velkému úspěchu.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam