Learning Democracy and Civic Engagement

 

Název projektu: Learning Democracy and Civic Engagement
Číslo projektu: 2019-1-NO01-KA229-060160_3

Grantové schéma: Erasmus+ KA229 – projekty partnerské spolupráce škol

Partneři projektu: Mendelova střední škola, Nový Jičín, přísp. org., Česká republika; Narva Kreenholmi Gümnaasium, Narva, Estonsko; IES Infante Don Juan Manuel, Murcia, Španělsko

Web projektu: https://sites.google.com/mendelova-stredni.cz/erasmus-project-learning-democ/home


Projekt pokrýval aktivity rozvoje demokratického myšlení a občanské angažovanosti, což jsou prvořadé priority EU (články 2 a 21 Smlouvy o Evropské unii; článek 205 Smlouvy o fungování Evropské unie). Všechny čtyři partnerské školy zapojené do projektu vzaly projekt jako příležitost zvýšit znalosti a dovednosti související s různými formami občanské angažovanosti a jako možnost sdílet myšlenky a znalosti s mladými lidmi.

Do projektu zasáhly dvě významné události, které důležitost témat projektu ještě zvýraznily: Pandemie COVID-19 postavila partnery před nutnost část aktivit sdílet čistě online, ale na druhou stranu umožnila rozvoj kompetencí virtuální spolupráce, které jsou zařazeny do seznamu dovedností pro budoucí pracovní sílu. Ruský útok na Ukrajinu dostal téma našeho projektu do jiné perspektivy. Účastníci projektových aktivit nejen ukázali (nad rámec cílů projektu) potřebu flexibility, kritického myšlení a digitální gramotnosti, ale také potvrdili důležitost hodnot EU.

V naší síti 4 partnerských škol ze 4 evropských zemí jsme řešili 4 relevantní témata projektu související s projektovými cíli:

 1. Metodologii Evropského parlament mládeže (NO)
 2. Vytvářením participativního rozpočtu (CZ)
 3. Vznikem občanské iniciativy (EE)
 4. Zhodnocením míry rovných příležitostí a práv žen (ES)

Každá škola v partnerství byla zodpovědná za jedno téma a byla koordinátorem jedné krátkodobé výměny skupin žáků nebo školicí aktivity.


Cílem projektu bylo:

 • posílit znalosti o demokratických procesech,
 • rozvíjet občanskou a politickou angažovanost,
 • argumentovat, diskutovat a vyjednávat o kulturní a sociální rozmanitosti,
 • psát rezoluce k případu, které tvoří základní prvek pro rozhodování a usnesení,
 • žádat o zlepšení ve škole, městě nebo místním prostředí,
 • získat znalosti a zkušenosti o demokracii a kulturním dědictví v jiných evropských zemích,
 • získat znalosti o dobrovolných a charitativních kampaních,
 • spolupracovat ve smíšených mezinárodních týmech.

Výstupy projektu jsou:

 • 4 usnesení přijatá během práce výboru Evropského parlamentu mládeže,
 • 4 miniprojektové žádosti založené na participativním rozpočtu,
 • 4 návrhy, jak zahájit konkrétní občanskou iniciativu,
 • 4 prezentace na téma ženských práv z různých úhlů pohledu.
 • ECVET certifikáty pro účastníky studentských workshopů,
 • webové stránky projektu (Google Web a eTwinning) s popisem realizovaných aktivit projektu, fotografiemi, videi a výše uvedenými výstupy projektu.


Na projektu se podílelo několik skupin účastníků:

 1. Studenti ve věku 16-19 let navštěvující střední školu. Podíleli se na všech aktivitách projektu, počínaje přípravnými pracemi, dále virtuální nebo vzdálenou spoluprací, konče 4 vzdělávacími aktivitami.
 2. Učitelé společenských věd, jazyků a kulturologie se naučili specifické metodiky, které využijí ve své běžné výuce.
 3. Co se týče témat projektu, navázali jsme spolupráci s několika místními expertními skupinami:
  • Evropským parlamentem mládeže (NO)
  • místními zastupiteli a organizátory veřejných fór (CZ, EE, NO)
  • státními úředníky z městské správy (CZ, EE, ES)

nahoru ^

Přijímací řízení Mendelova sš

Sociální sítě

     

Novinky

14.06.2023

Erasmus+ - projektové setkání u nás

V týdnu od 5. do 9. 6. se na naší součásti Ekonomika Mendelovy střední školy konalo projektové setkání Erasmus plus projektu Promotion in Motion.

05.06.2023

Český den proti rakovině 2023

Český den proti rakovině Ve středu 10. 5. 2023 se naše škola opět zapojila do celonárodní veřejné sbírky.

18.05.2023

Job shadowing ve Finsku

Nejen naši studenti jezdí na zahraniční stáže. Náš kolega, Petr Kupčák, je právě na střední škole ve Finském městě Salo. 

17.05.2023

Zahraniční stáže studentů

Studenti 3. ročníků se letos opět vydali na třítýdenní zahraniční stáže.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam