Projekt: ICT a digitální výuka

Projekt reg. č.     CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012419
Název projektu: ICT a digitální výuka
Role školy:          partner projektu s finanční podporou
Cíle:

  • Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol
  • Zkvalitnit školní výuku v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení prohloubením vzdělávání pedagogických pracovníků

Období realizace: 1. 1. 2020 – 30. 4. 2022
Příjemce dotace:  Gymnázium Globe, s.r.o.

V rámci projektu na naší škole bylo proškoleno celkem 33 pedagogických pracovníků. Jako lektoři působili dva naši pedagogové informatiky (Mgr. Václav Herman a Ing. Zdeněk Matúš). Každý z učitelů absolvoval 3 hodiny individuálního školení, 14 hodin hromadného školení a 8 hodin webinářů online.  Individuální školení bylo zaměřeno na rozvoj minimálně dvou kompetencí DigCompEdu. Lektor se nejdříve seznámil s požadavky učitele ohledně využití ICT ve výuce, popř. v čem by se chtěli v oblasti IT vzdělávat. V roce 2020 se především jednalo o využití aplikací při výuce, hodnocení online (Google učebna, meet, kvíz a také Office365 – Teams, kvíz), tipy a triky při tvorbě prezentací   a pracovních listů. Učitelé ekonomiky a odborných předmětů a také třídní učitelé se zajímali o funkce, rozpočty a grafy v tabulkovém procesoru. Velmi žádaným tématem byla také úprava obrázků, vytvoření plakátů pomocí online aplikace CANVA, pokročilé vyhledávání materiálů na internetu pro potřeby výuky, ale také práce s 3D tiskárnou, zdrojů příkladů pro programování a další.

Při hromadném školení pedagogové rozšířili své znalosti a dovednosti o využití cloudových služeb, sdílení dokumentů, vyhledávání a ukládání volně šiřitelných multimediálních dokumentů (obrázků, videí…). Dále byli seznámeni s citací zdrojů, jak elektronických, tak tištěných, včetně výkladu autorského zákona, licenčních podmínek.   Druhá část byla zaměřena na sdílení zkušeností v oblasti online výuky, výhody a nevýhody jednotlivých typů (OFFICE 365, Google) včetně hodnocení a možnosti využití online testů.

Webináře, kterých se naší učitelé zúčastnili přímo nebo shlédli ve volném čase z úložiště se věnovaly  matricí vyučovacích hodin, časovému rozvržení hodiny, aktivity žáků a učitelů, testování (Quizlet, testportal…), ale i nevšedním praktikám  - například hodina géniů. Učitelé v dotaznících však konstatovali, že mnoho věcí již bylo pro ně známé, takže si pouze rozšířili své dovednosti.

 KA01 – kapitola A
V této oblasti vypracoval Ing. Zdeněk Matúš jednotlivé metodické materiály pro oblastí Výuky (tvorba pracovních listů, interaktivního vzdělávacího webového portálu pomocí aplikace EXELEARNING, přípravy na hodinu s pomocí tabule SMARTART, myšlenkové mapy – online aplikace POPPLET a základy programování pomocí LEGO robotů.  V části Profesní kompetence budou k dispozici na portálu projektu tutoriály včetně výukových videí s tématy sídlení dokumentů, grafické úpravy a zpracování multimediálního obsahu, tipy a triky při úpravě textů a využití mobilů při výuce.

V kapitole Zdroje byly vytvořeny tyto materiály – tipy a triky tabulkového procesoru a jeho využití ve výuce i práce třídního, nové funkce v aplikaci Powerpoint, jak se zbavit formátování při kopírování textu z webu, zmenšit velikost souborů pomocí komprimace. Část Hodnocení v sobě zahrnuje nástroje digitálního hodnocení (metody tvorby kvízu a dotazníků pomocí aplikace OFFICE365 a Google) a také velmi důležité porovnání dvou souborů – které může odhalit kopírování a případné plagiátorství.

KA01 – kapitola C
Náš pedagog Mgr. Čestmír Glogar vytvořil tři materiály v oblasti 3D modelování – jedná se o podrobný návod na vytvoření jednoduchého modelu sněhové vločky, stojánku na mobilní telefon, složitějšího modelu v programu Tinkercadu včetně převodu rastrového obrázku na vektorový. Při pilotování těchto materiál, které provedl Mgr. David Žlebek, se vyskytly menší problém ohledně softwaru pro vektorizování (tento produkt byl zpoplatněn).  Tyto řešené příklady budou velmi důležité pro výuky 3D modelování a 3D tisku, kterou postupně zavádíme na naší škole.

V rámci projektu bylo zakoupeno 17 ks PC, jedna 3D tiskárna značky PRUSA a jeden mobilní telefon. Tyto PC jsou využívány pro práci pedagoga ve škole, k ověřování a hodnocení VP v KA03, vzdělávání učitelů v KA02.  Monitory mají 28“ úhlopříčku, protože kromě jiného jsou a budou využívány k tvorbě grafických prezentací, střih videí a multimediálnímu úpravě souborů. 

 

 

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

14.04.2024

Stříbro v basketbalu hoši

Tak i kluci si po bojovných výkonech odnáší stříbrné medaile z okresního finále???????????? Gratulujeme.

05.04.2024

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyhlásit ředitelské volno na pátek 12. 4. 2024 a pondělí 15. 4. 2024 ze závažných důvodů, zejména organizačních. Ředitelské volno se týká pouze žáků 1. - 3. ročníků všech oborů.  4. ročníky mají výuku dle rozvrhu hodin. Ing. Lucie Haitlová, MBA ředitelka školy

03.04.2024

3. místo v kraji

Včera se naše studentka Beáta Boháčová ze třídy VS3 zúčastnila krajského kola konverzační soutěže v anglickém jazyce v Ostravě a obsadila úžasné 3. místo! Moc gratulujeme Beátě k tomuto skvělému výsledku a děkujeme za reprezentaci naší školy!

27.03.2024

"Studenti bez hranic XI" získal prestižní ocenění

Jsme nadšení. Náš projekt "Studenti bez hranic XI" získal prestižní ocenění v kategorii internacionalizace na slavnostním předávání Cen DZS! Projekt zahrnoval odborné stáže žáků na Maltě a učitelský výukový pobyt v Norsku. Dům zahraniční spolupráce (národní agenturu Erasmus+) zaujal svou jedinečností a úspěšnou realizací i v náročném covidovém období. #ErasmusPlus , #DZS

15.03.2024

Tour de App - finále

Náš tým Code Magic (Tomáš Valenta & Kristýna Ručková) se umístil na 15. místě ve druhém kole soutěže Tour de App, kam se probojovalo pouhých 40 týmů ze 115! Postoupili do grand finále, které se bude konat 22. - 24. března 2024 na Masarykově univerzitě v Brně. Gratulujeme našim studentům k tomuto velkému úspěchu.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam