Projekt: ICT a digitální výuka

Projekt reg. č.     CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012419
Název projektu: ICT a digitální výuka
Role školy:          partner projektu s finanční podporou
Cíle:

  • Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol
  • Zkvalitnit školní výuku v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení prohloubením vzdělávání pedagogických pracovníků

Období realizace: 1. 1. 2020 – 30. 4. 2022
Příjemce dotace:  Gymnázium Globe, s.r.o.

V rámci projektu na naší škole bylo proškoleno celkem 33 pedagogických pracovníků. Jako lektoři působili dva naši pedagogové informatiky (Mgr. Václav Herman a Ing. Zdeněk Matúš). Každý z učitelů absolvoval 3 hodiny individuálního školení, 14 hodin hromadného školení a 8 hodin webinářů online.  Individuální školení bylo zaměřeno na rozvoj minimálně dvou kompetencí DigCompEdu. Lektor se nejdříve seznámil s požadavky učitele ohledně využití ICT ve výuce, popř. v čem by se chtěli v oblasti IT vzdělávat. V roce 2020 se především jednalo o využití aplikací při výuce, hodnocení online (Google učebna, meet, kvíz a také Office365 – Teams, kvíz), tipy a triky při tvorbě prezentací   a pracovních listů. Učitelé ekonomiky a odborných předmětů a také třídní učitelé se zajímali o funkce, rozpočty a grafy v tabulkovém procesoru. Velmi žádaným tématem byla také úprava obrázků, vytvoření plakátů pomocí online aplikace CANVA, pokročilé vyhledávání materiálů na internetu pro potřeby výuky, ale také práce s 3D tiskárnou, zdrojů příkladů pro programování a další.

Při hromadném školení pedagogové rozšířili své znalosti a dovednosti o využití cloudových služeb, sdílení dokumentů, vyhledávání a ukládání volně šiřitelných multimediálních dokumentů (obrázků, videí…). Dále byli seznámeni s citací zdrojů, jak elektronických, tak tištěných, včetně výkladu autorského zákona, licenčních podmínek.   Druhá část byla zaměřena na sdílení zkušeností v oblasti online výuky, výhody a nevýhody jednotlivých typů (OFFICE 365, Google) včetně hodnocení a možnosti využití online testů.

Webináře, kterých se naší učitelé zúčastnili přímo nebo shlédli ve volném čase z úložiště se věnovaly  matricí vyučovacích hodin, časovému rozvržení hodiny, aktivity žáků a učitelů, testování (Quizlet, testportal…), ale i nevšedním praktikám  - například hodina géniů. Učitelé v dotaznících však konstatovali, že mnoho věcí již bylo pro ně známé, takže si pouze rozšířili své dovednosti.

 KA01 – kapitola A
V této oblasti vypracoval Ing. Zdeněk Matúš jednotlivé metodické materiály pro oblastí Výuky (tvorba pracovních listů, interaktivního vzdělávacího webového portálu pomocí aplikace EXELEARNING, přípravy na hodinu s pomocí tabule SMARTART, myšlenkové mapy – online aplikace POPPLET a základy programování pomocí LEGO robotů.  V části Profesní kompetence budou k dispozici na portálu projektu tutoriály včetně výukových videí s tématy sídlení dokumentů, grafické úpravy a zpracování multimediálního obsahu, tipy a triky při úpravě textů a využití mobilů při výuce.

V kapitole Zdroje byly vytvořeny tyto materiály – tipy a triky tabulkového procesoru a jeho využití ve výuce i práce třídního, nové funkce v aplikaci Powerpoint, jak se zbavit formátování při kopírování textu z webu, zmenšit velikost souborů pomocí komprimace. Část Hodnocení v sobě zahrnuje nástroje digitálního hodnocení (metody tvorby kvízu a dotazníků pomocí aplikace OFFICE365 a Google) a také velmi důležité porovnání dvou souborů – které může odhalit kopírování a případné plagiátorství.

KA01 – kapitola C
Náš pedagog Mgr. Čestmír Glogar vytvořil tři materiály v oblasti 3D modelování – jedná se o podrobný návod na vytvoření jednoduchého modelu sněhové vločky, stojánku na mobilní telefon, složitějšího modelu v programu Tinkercadu včetně převodu rastrového obrázku na vektorový. Při pilotování těchto materiál, které provedl Mgr. David Žlebek, se vyskytly menší problém ohledně softwaru pro vektorizování (tento produkt byl zpoplatněn).  Tyto řešené příklady budou velmi důležité pro výuky 3D modelování a 3D tisku, kterou postupně zavádíme na naší škole.

V rámci projektu bylo zakoupeno 17 ks PC, jedna 3D tiskárna značky PRUSA a jeden mobilní telefon. Tyto PC jsou využívány pro práci pedagoga ve škole, k ověřování a hodnocení VP v KA03, vzdělávání učitelů v KA02.  Monitory mají 28“ úhlopříčku, protože kromě jiného jsou a budou využívány k tvorbě grafických prezentací, střih videí a multimediálnímu úpravě souborů. 

 

 

nahoru ^

Novinky

06.09.2022

Dny otevřených dveří 2022

Zveme Vás na Dny otevřených dveří, které se uskuteční: pro součást Ekonomika: 25. - 26.11.2022 pro součásti IT a veřejnosprávní a zdravotnictví: 2. - 3.12. 2022

29.06.2022

Johan Gregor Mendel – mezitřídní soutěž

Johan Gregor Mendel – mezitřídní soutěž

22.06.2022

Projekt Svět práce 2022

I v tomto školním roce se na součásti Ekonomika konal projekt Svět práce.

09.06.2022

Český den proti rakovině 2022

 Ve středu 11. 5. 2022 se naše škola po dvouleté pauze zapojila do celonárodní veřejné sbírky  Český den proti rakovině.

04.06.2022

Beseda "Sociální rehabilitace"

Naši školu navštívili sociální pracovníci organizace RÚT Nový Jičín, kteří poskytují služby sociální rehabilitace osobám s duševním onemocněním a lidem s poruchou autistického spektra.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam

Kalendář akcí

25. – 26.11.2022

Den otevřených dveří - součást Ekonomika

Zveme Vás na Dny otevřených dveří, které se uskuteční: pro součást Ekonomika: 25. - 26.11.2022 pro součásti IT a veřejnosprávní a zdravotnictví: 2. - 3.12. 2022

02. – 03.12.2022

Den otevřených dveří - součásti IT a VS a Zdravotnictví

Zveme Vás na Dny otevřených dveří, které se uskuteční: pro součást Ekonomika: 25. - 26.11.2002 pro součásti IT a veřejnosprávní a zdravotnictví: 2. - 3.12. 2022

celý kalendář

Jsme Fakultní školou
Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě