Šablony Mendelovy střední školy 2023

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků, zájmové vzdělávání.

Projektové období CZ.02.02.XX/00/22_003/0003428 bylo zahájeno 1. 1. 2023, aktivity budou ukončeny k 31. 12. 2025.

Škola může realizovat aktivity v objemu 2.945.125 Kč.

Velký objem prostředků bude věnován inovativnímu vzdělávání žáků s cílem dosáhnout osobnostního a sociálního rozvoje žáků, podpořit rozvoj znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita bude realizována přímo ve výuce nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (žákovské kluby).

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ má za cíl podpořit profesní růst pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize, mentoringu nebo koučinku.

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

19.12.2023

Daruj krev s obchodkou

Již po dvacáté čtvrté se studenti a učitelé ekonomické součásti vydali darovat krev.

13.12.2023

Office 2023

Ve čtvrtek 12. prosince 2023 uspořádala Mendelova střední škola 16. ročník regionální soutěže Office 2023.

22.11.2023

Oznámení o stávce

V pondělí dne 27. listopadu 2023 se zaměstnanci naší školy připojují k výstražné stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Na naší škole se do stávky zapojují všichni pedagogičtí pracovníci, z tohoto důvodu vyhlašuji na 27. 11. 2023 ředitelské volno. Děkuji za pochopení. Ing. Lucie Haitlová, MBA, ředitelka školy

22.11.2023

Příběhy bezpráví 2023

Promítnutím nového dokumentárního filmu 1989: Chceme dýchat a besedou se dvěma frýdecko-místeckými signatáři Charty 77, trampy a členy undergroundové komunity, pány Zdeňkem Matuszkem a Jiřím Sachrem, jsme se zapojili do letošního ročníku Příběhů bezpráví, jejž každoročně nabízí českým školám společnost Člověk v tísni.

13.10.2023

Školní fórum 2023

Dne 12. 10. 2023 proběhlo ve škole již podruhé Školní fórum. Akce byla součástí aktivit města Nový Jičín, které je zapojeno do tzv. Národní sítě zdravých měst. Vybraní studenti všech oborů měli možnost vyslovit své požadavky na pozitivní změny ve škole a také ve městě.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam