Šablony Mendelovy střední školy 2023

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků, zájmové vzdělávání.

Projektové období CZ.02.02.XX/00/22_003/0003428 bylo zahájeno 1. 1. 2023, aktivity budou ukončeny k 31. 12. 2025.

Škola může realizovat aktivity v objemu 2.945.125 Kč.

Velký objem prostředků bude věnován inovativnímu vzdělávání žáků s cílem dosáhnout osobnostního a sociálního rozvoje žáků, podpořit rozvoj znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita bude realizována přímo ve výuce nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (žákovské kluby).

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ má za cíl podpořit profesní růst pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize, mentoringu nebo koučinku.

nahoru ^

Přijímací řízení Mendelova sš

Sociální sítě

     

Novinky

28.03.2023

Třídní schůzky 5.4.2023

Srdečně zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se konají ve středu 5. dubna 2023 od 16:00 do 17:00 na všech součástech školy.

17.03.2023

Školní kolo v anglickém Scrabblu...

...zorganizovala studentská samospráva 16.3.2023

15.03.2023

SUDOKU 2023

Dva týmy z naší školy se zúčastnily regionálního kola v Opavě.

31.01.2023

Badminton žáků 2022

Na součásti IT a VS se od října do ledna sportovalo.

30.01.2023

Soutěž Office 2023 pro ZŠ

Dne 26. 1. 2023 jsme uspořádali 2. ročník regionální soutěže v IT dovednostech s názvem OFFICE 2023.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam