Šablony Mendelovy střední školy 2023

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků, zájmové vzdělávání.

Projektové období CZ.02.02.XX/00/22_003/0003428 bylo zahájeno 1. 1. 2023, aktivity budou ukončeny k 31. 12. 2025.

Škola může realizovat aktivity v objemu 2.945.125 Kč.

Velký objem prostředků bude věnován inovativnímu vzdělávání žáků s cílem dosáhnout osobnostního a sociálního rozvoje žáků, podpořit rozvoj znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita bude realizována přímo ve výuce nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (žákovské kluby).

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ má za cíl podpořit profesní růst pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize, mentoringu nebo koučinku.

nahoru ^

Přijímací řízení Mendelova sš

Sociální sítě

     

Novinky

14.06.2023

Erasmus+ - projektové setkání u nás

V týdnu od 5. do 9. 6. se na naší součásti Ekonomika Mendelovy střední školy konalo projektové setkání Erasmus plus projektu Promotion in Motion.

05.06.2023

Český den proti rakovině 2023

Český den proti rakovině Ve středu 10. 5. 2023 se naše škola opět zapojila do celonárodní veřejné sbírky.

18.05.2023

Job shadowing ve Finsku

Nejen naši studenti jezdí na zahraniční stáže. Náš kolega, Petr Kupčák, je právě na střední škole ve Finském městě Salo. 

17.05.2023

Zahraniční stáže studentů

Studenti 3. ročníků se letos opět vydali na třítýdenní zahraniční stáže.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam