Poděkování

/ 21.05.2024 /

Touto cestou bychom chtěli z celého srdce poděkovat Mendelově střední škole v Novém Jičín, jejíž obor IT čtyři roky navštěvoval náš syn Lukáš Klosek s diagnózou PAS.

Tato diagnóza není jednoduchá a je potřeba individuální přístup, který náš syn na této škole měl. Nesmírně si toho ceníme.

Slovy se nedá ani vyjádřit, jak moc si vážíme práce všech pedagogů, kteří vždy ochotně, trpělivě a s pochopením přistupovali k našemu synovi. Vždy jsme se na ně mohli s důvěrou obrátit. Mnohdy i v době jejich osobního volna. Nikdy to nebyl problém, vždy nás vyslechli a podali pomocnou ruku. Jsme s jejich prací velice spokojeni. Veliké poděkování patří také naší skvělé asistentce pedagoga paní Veronice Čížkové, výchovné poradkyni paní Ireně Šádkové, třídnímu učiteli panu Boleslavu Martiníkovi, které bychom chtěli tímto poděkováním vyzdvihnout, neboť nám byli po celou dobu synova studia velikou oporou. Velice si jejich práce vážíme.

Také si všech zmíněných vážíme jako pedagogů a lidí se srdcem na správném místě. Jsou to obdivuhodní lidé.

Rádi bychom poděkovali i vedení školy a všem pedagogům, kteří našeho syna vyučovali.

Jmenovitě to jsou:
Arnošt Jiří, Baďurová Jana, Bobek Jan, Brandej Petr, Cavro Jakub,Haitlová Adéla, Hlosta Michal, Hrachový Josef, Kocůrková Alena, Krumpochová Hana, Kupčák Petr, Macek Břetislav, Martiník Boleslav, Michalová Lenka, Moravcová Lucie, Pagáčová Jana, Rosová Pavla, Sokol Miroslav, Spálová Marcela, Stanková Monika, Šádková Irena, Zapletal Petr, Židková Jana.

Přejeme Všem zmíněným, aby i nadále šli po cestě, kterou si vybrali, aby nezabloudili a šli vždy jen tím správným směrem. Tam, kam je vede jejich srdce a přesvědčení.

Děkujeme!!!
Radka a Lukáš Kloskovi
 

« zpět

nahoru ^

Přijímací řízení IT a veřejná správa

Sociální sítě

     

Studijní materiály(pouze pro přihlášené)

Novinky

21.06.2024

Workshop "Finanční svoboda"

Dnes proběhl pro 1. ročníky tříhodinový, formou hry organizovaný workshop, zaměřený na vzdělávaní v oblasti matematické a finanční gramotnosti s názvem "Finanční svoboda". Žáci si měli možnost vyzkoušet, jak by obstáli při zajištění finanční nezávislosti a zda je možné se i s průměrným platem stát rentiérem.

31.05.2024

Květinový den 2024

 Ve středu 15. května se zúčastnila třída ZL2 tradiční celostátní sbírky KVĚTINOVÝ DEN.

21.05.2024

Poděkování

Touto cestou bychom chtěli z celého srdce poděkovat Mendelově střední škole v Novém Jičín, jejíž obor IT čtyři roky navštěvoval náš syn Lukáš Klosek s diagnózou PAS. Tato diagnóza není jednoduchá a je potřeba individuální přístup, který náš syn na této škole měl. Nesmírně si toho ceníme.

17.05.2024

2. kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 pro obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra. Bližší informace naleznete v záložce "Přijímací řízení".

12.05.2024

Informace k přijímacímu řízení

Dne 15. 5. 2024 zveřejníme výsledky prvního kola přijímacího řízení. Vzhledem k dostupným kapacitám budeme vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra. Toto kolo bude sloužit k obsazení posledních volných míst. 

více novinek