Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

2. kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 pro obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra.

Bližší informace viz kritéria. Systém podávání přihlášek je stejný jako v prvním kole přijímacího řízení (elektronicky, hybridně, papírově).
Povinnými přílohami přihlášky ke vzdělávání do oboru 53-41-M/03 Praktická sestra jsou potvrzení o zdravotní způsobilosti, dále scan, fotografie nebo prostá kopie vysvědčení z 8. ročníku ZŠ a výpisu z vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
Vyplněnou přihlášku do 2. kola přijímacího řízení podejte nejpozději do pátku 24. 5. 2024.
Volná kapacita: 17

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 53-41-M/03 Praktická sestra výsledná listina

 Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Kód a název oboru Výsledky 1. kola přijímacího řízení
78-42-M/02 Ekonomické lyceum výsledková listina
18-20-M/01 Informační technologie výsledková listina
63-41-M/02 Obchodní akademie výsledková listina
53-41-M/03 Praktická sestra výsledková listina
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost výsledková listina
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum výsledková listina


Důležité termíny

Podání přihlášky ke studiu: od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:
Kdy se bude konat jednotná přijímací zkouška (JPZ)? 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po)

Náhradní termíny pro JPZ: 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) 

Přijímací zkoušky - vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb., v aktuálním znění a nařízením vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 vyhlašuje ředitelka školy tato kritéria: zde

Kód a název oboru   Počet přijímaných Forma studia / kritéria
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 30              denní kritéria
18-20-M/01 Informační technologie 30 denní kritéria
63-41-M/02 Obchodní akademie 30 denní kritéria
53-41-M/03 Praktická sestra 60 denní kritéria
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 30 denní kritéria
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 29 denní kritéria

Formulář přihlášky ke studiu: pdf

Doložení předchozího vzdělávání (výsledky ze ZŠ): formulář zde

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu u oboru 53-41-M/03 Praktická sestra je nutný, formulář ke stažení: pdf

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou: zde

Užitečné odkazy k přijímacímu řízení:

Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

Jednotná přijímací zkouška

Informační web Přihlášky na střední

Procvičovací aplikace Trénuj a uč se

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Algoritmus pro přijímací zkoušky (video)

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

21.06.2024

Workshop "Finanční svoboda"

Dnes proběhl pro 1. ročníky tříhodinový, formou hry organizovaný workshop, zaměřený na vzdělávaní v oblasti matematické a finanční gramotnosti s názvem "Finanční svoboda". Žáci si měli možnost vyzkoušet, jak by obstáli při zajištění finanční nezávislosti a zda je možné se i s průměrným platem stát rentiérem.

12.06.2024

Svět práce v České spořitelně

Finalisté školního kola projektu Svět práce si vyzkoušeli pohovor na pozici: Specialista zákaznických služeb.

10.06.2024

Mezinárodní projekt Erasmus+: Soutěže v ICT zvyšují kvalitu středního vzdělávání

Mendelova střední škola v Novém Jičíně spolu s partnerskými školami ze Španělska, Polska a Islandu úspěšně dokončila třetí ročník projektu „Mezinárodní soutěže ICT o zvýšení kvality středního vzdělávání III“.

31.05.2024

Květinový den 2024

 Ve středu 15. května se zúčastnila třída ZL2 tradiční celostátní sbírky KVĚTINOVÝ DEN.

28.05.2024

Exkurze na Finančním úřadě

Třetí ročníky se zúčastnily workshopu na FÚ.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam