Spolek přátel MSŠ

Spolek přátel Mendelovy střední školy

Spolek přátel střední Mendelovy střední školy (dále jen „spolek“), je dobrovolným svazkem  občanů, zejména rodičů a zákonných zástupců žáků Mendelovy střední školy, Nový Jičín, příspěvkové organizace (dále jen škola), kteří se zajímají o výchovu dětí,  mládeže a práci školy. Jedná se o formu aktivní účasti rodičů a ostatních zákonných zástupců žáků na řešení otázek výchovy a vzdělávání žáků školy, poskytování materiální pomoci a vytváření podmínek pro zlepšování činnosti školy.
Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, jež zastupuje zájmy dětí a mládeže, prosazuje jejich právo na vzdělávání a výchovu, přispívá k všestrannému rozvoji jejich osobnosti, a to i v oblasti sportovního a kulturního vyžití.
Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná s ostatními školami, výchovnými zařízeními, s orgány státní správy a samosprávy, jinými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.
Název a sídlo
Spolek vyvíjí svoji činnost pod názvem: Spolek přátel Mendelovy střední školy
Sídlem spolku je: Divadelní 138/4, Nový Jičín

Členství automaticky zaniká s odchodem žáka ze školy.

Stanovy 

nahoru ^

Přijímací řízení Mendelova sš

Sociální sítě

     

Novinky

14.06.2023

Erasmus+ - projektové setkání u nás

V týdnu od 5. do 9. 6. se na naší součásti Ekonomika Mendelovy střední školy konalo projektové setkání Erasmus plus projektu Promotion in Motion.

05.06.2023

Český den proti rakovině 2023

Český den proti rakovině Ve středu 10. 5. 2023 se naše škola opět zapojila do celonárodní veřejné sbírky.

18.05.2023

Job shadowing ve Finsku

Nejen naši studenti jezdí na zahraniční stáže. Náš kolega, Petr Kupčák, je právě na střední škole ve Finském městě Salo. 

17.05.2023

Zahraniční stáže studentů

Studenti 3. ročníků se letos opět vydali na třítýdenní zahraniční stáže.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam