Spolek přátel MSŠ

Spolek přátel Mendelovy střední školy

Spolek přátel střední Mendelovy střední školy (dále jen „spolek“), je dobrovolným svazkem  občanů, zejména rodičů a zákonných zástupců žáků Mendelovy střední školy, Nový Jičín, příspěvkové organizace (dále jen škola), kteří se zajímají o výchovu dětí,  mládeže a práci školy. Jedná se o formu aktivní účasti rodičů a ostatních zákonných zástupců žáků na řešení otázek výchovy a vzdělávání žáků školy, poskytování materiální pomoci a vytváření podmínek pro zlepšování činnosti školy.
Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, jež zastupuje zájmy dětí a mládeže, prosazuje jejich právo na vzdělávání a výchovu, přispívá k všestrannému rozvoji jejich osobnosti, a to i v oblasti sportovního a kulturního vyžití.
Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná s ostatními školami, výchovnými zařízeními, s orgány státní správy a samosprávy, jinými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.
Název a sídlo
Spolek vyvíjí svoji činnost pod názvem: Spolek přátel Mendelovy střední školy
Sídlem spolku je: Divadelní 138/4, Nový Jičín

Členství automaticky zaniká s odchodem žáka ze školy.

Stanovy 

Pozvánka

Spolek přátel Mendelovy střední školy v Novém Jičíně si vás dovoluje pozvat na zasedání členské schůze, které proběhne dne 14. prosince 2023 od 16:00 v aule školy na ulici Divadelní 138/4, Nový Jičín.

Program:

 1. zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
 2. schválení programu členské schůze
 3. volba orgánů 
 4. volba členů rady
 5. změna sídla spolku
 6. volba osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku
 7. zpráva o činnosti spolku
 8. diskuze závěr.

Z důvodu malé účasti nedošlo k projednání programu, schůze byla neusnášeníschopná. 

Pozvánka

Spolek přátel Mendelovy střední školy v Novém Jičíně si vás dovoluje pozvat na zasedání členské schůze, které proběhne dne 18. prosince 2023 v aule školy na ulici Divadelní 138/4, Nový Jičín od 14:45.

Program:

 • zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
 • schválení programu členské schůze
 • volba orgánů 
 • volba členů rady
 • změna sídla spolku
 • volba osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku
 • zpráva o činnosti spolku
 • diskuze
 • závěr.

Těšíme se na vaši účast a setkání s vámi.

Dne 14. prosince 2023, Nový Jičín

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

14.04.2024

Stříbro v basketbalu hoši

Tak i kluci si po bojovných výkonech odnáší stříbrné medaile z okresního finále???????????? Gratulujeme.

05.04.2024

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyhlásit ředitelské volno na pátek 12. 4. 2024 a pondělí 15. 4. 2024 ze závažných důvodů, zejména organizačních. Ředitelské volno se týká pouze žáků 1. - 3. ročníků všech oborů.  4. ročníky mají výuku dle rozvrhu hodin. Ing. Lucie Haitlová, MBA ředitelka školy

03.04.2024

3. místo v kraji

Včera se naše studentka Beáta Boháčová ze třídy VS3 zúčastnila krajského kola konverzační soutěže v anglickém jazyce v Ostravě a obsadila úžasné 3. místo! Moc gratulujeme Beátě k tomuto skvělému výsledku a děkujeme za reprezentaci naší školy!

27.03.2024

"Studenti bez hranic XI" získal prestižní ocenění

Jsme nadšení. Náš projekt "Studenti bez hranic XI" získal prestižní ocenění v kategorii internacionalizace na slavnostním předávání Cen DZS! Projekt zahrnoval odborné stáže žáků na Maltě a učitelský výukový pobyt v Norsku. Dům zahraniční spolupráce (národní agenturu Erasmus+) zaujal svou jedinečností a úspěšnou realizací i v náročném covidovém období. #ErasmusPlus , #DZS

15.03.2024

Tour de App - finále

Náš tým Code Magic (Tomáš Valenta & Kristýna Ručková) se umístil na 15. místě ve druhém kole soutěže Tour de App, kam se probojovalo pouhých 40 týmů ze 115! Postoupili do grand finále, které se bude konat 22. - 24. března 2024 na Masarykově univerzitě v Brně. Gratulujeme našim studentům k tomuto velkému úspěchu.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam