Spolek přátel MSŠ

Spolek přátel Mendelovy střední školy

Spolek přátel střední Mendelovy střední školy (dále jen „spolek“), je dobrovolným svazkem  občanů, zejména rodičů a zákonných zástupců žáků Mendelovy střední školy, Nový Jičín, příspěvkové organizace (dále jen škola), kteří se zajímají o výchovu dětí,  mládeže a práci školy. Jedná se o formu aktivní účasti rodičů a ostatních zákonných zástupců žáků na řešení otázek výchovy a vzdělávání žáků školy, poskytování materiální pomoci a vytváření podmínek pro zlepšování činnosti školy.
Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, jež zastupuje zájmy dětí a mládeže, prosazuje jejich právo na vzdělávání a výchovu, přispívá k všestrannému rozvoji jejich osobnosti, a to i v oblasti sportovního a kulturního vyžití.
Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná s ostatními školami, výchovnými zařízeními, s orgány státní správy a samosprávy, jinými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.
Název a sídlo
Spolek vyvíjí svoji činnost pod názvem: Spolek přátel Mendelovy střední školy
Sídlem spolku je: Divadelní 138/4, Nový Jičín

Členství automaticky zaniká s odchodem žáka ze školy.

Stanovy 

Pozvánka

Spolek přátel Mendelovy střední školy v Novém Jičíně si vás dovoluje pozvat na zasedání členské schůze, které proběhne dne 14. prosince 2023 od 16:00 v aule školy na ulici Divadelní 138/4, Nový Jičín.

Program:

 1. zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
 2. schválení programu členské schůze
 3. volba orgánů 
 4. volba členů rady
 5. změna sídla spolku
 6. volba osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku
 7. zpráva o činnosti spolku
 8. diskuze závěr.

Z důvodu malé účasti nedošlo k projednání programu, schůze byla neusnášeníschopná. 

Pozvánka

Spolek přátel Mendelovy střední školy v Novém Jičíně si vás dovoluje pozvat na zasedání členské schůze, které proběhne dne 18. prosince 2023 v aule školy na ulici Divadelní 138/4, Nový Jičín od 14:45.

Program:

 • zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
 • schválení programu členské schůze
 • volba orgánů 
 • volba členů rady
 • změna sídla spolku
 • volba osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku
 • zpráva o činnosti spolku
 • diskuze
 • závěr.

Těšíme se na vaši účast a setkání s vámi.

Dne 14. prosince 2023, Nový Jičín

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

21.06.2024

Workshop "Finanční svoboda"

Dnes proběhl pro 1. ročníky tříhodinový, formou hry organizovaný workshop, zaměřený na vzdělávaní v oblasti matematické a finanční gramotnosti s názvem "Finanční svoboda". Žáci si měli možnost vyzkoušet, jak by obstáli při zajištění finanční nezávislosti a zda je možné se i s průměrným platem stát rentiérem.

12.06.2024

Svět práce v České spořitelně

Finalisté školního kola projektu Svět práce si vyzkoušeli pohovor na pozici: Specialista zákaznických služeb.

10.06.2024

Mezinárodní projekt Erasmus+: Soutěže v ICT zvyšují kvalitu středního vzdělávání

Mendelova střední škola v Novém Jičíně spolu s partnerskými školami ze Španělska, Polska a Islandu úspěšně dokončila třetí ročník projektu „Mezinárodní soutěže ICT o zvýšení kvality středního vzdělávání III“.

31.05.2024

Květinový den 2024

 Ve středu 15. května se zúčastnila třída ZL2 tradiční celostátní sbírky KVĚTINOVÝ DEN.

28.05.2024

Exkurze na Finančním úřadě

Třetí ročníky se zúčastnily workshopu na FÚ.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam