Maturitní zkoušky

  Maturitní zkoušky podzim 2021

  Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se konají 1. a 2. září 2021 v budově Tyršova 9, Nový Jičín. Pozvánku ke zkouškám všichni přihlášení dostali e-mailem.

  Opravné ústní maturitní zkoušky (profilová část) se konají 3. září 2021 od 8:00. 

  Maturitní zkoušky jaro 2021 - změny termínů

  Na základě Opatření obecné povahy vydané MŠMT pod č.j. MSMT-3267/2021-3 a na základě rozhodnutí ředitelky Mendelovy střední školy dochází ke změně termínů konání maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 takto:

  Odevzdání maturitní práce s obhajobou v pdf: 26. března 2021

  Odevzdání obhajoby maturitní práce: 23. dubna 2021

  Přihláška k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury a k ústní zkoušce z cizího jazyka s vazbou na didaktický test (jen prvomaturanti) 30. dubna 2021

  Didaktické testy:

  Matematika: 24.května 2021 8:00 trvá 135 minut

  Anglický jazyk: 24. května 2021 13:30 trvá 110 minut

  Český jazyk a literatura: 25.května 2021  8:00  trvá 85 minut

  Cizí jazyk (ruský, německý, španělský): 26. května 2021 13:00 trvá 110 minut

  Praktická MZ z odb. před. ekon. (OA) a z účetnictví (EL) 6. května 2021

  Praktická MZ z informatiky: 11. května 2021

  Písemné práce se nekonají.

  Vysvědčení za 4. ročník: 14. května 2021

  Svatý týden OA a EL: 17. - 21. května 2021

  Praktická MZ - obhajoba maturitní práce (EL): 27. -28. května 2021

  Ústní maturitní zkoušky 4.A EL: 1. - 4. června 2021

  Ústní maturitní zkoušky 4.B OA: 7.- 10. června 2021

  Maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

  Přihlášku k maturitní zkoušce podává žák nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období. 

  Ve společné části maturitní zkoušky žák skládá povinně zkoušku z jazyka českého a literatury, jako druhý povinný předmět si volí zkoušku z cizího jazyka nebo z matematiky. Všechny zkoušky mají formu didaktického testu a výsledek se hodnotí slovy uspěl/neuspěl.

  Informace o jednotlivých profilových zkouškách najdete v následujícím odkazu:

  Oznámení ředitelky školy o profilových maturitních zkouškách ve školním roce 2020/2021 na oboru Ekonomické lyceum

  Oznámení ředitelky školy o profilových maturitních zkouškách ve školním roce 2020/2021 na oboru Obchodní akademie

  Maturitní seznam děl pro oba obory:

  Maturitní seznam děl pro EL

  Maturitní seznam děl pro OA

  Časový rozvrh konání didaktických testů určí MŠMT do 15.ledna 2021.

  MŠMT zveřejní kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky do 31. března 2021.

  Didaktické testy se budou konat 3.5. - 7.5.2021

  Bližší informace o předmětech společné části maturitní zkoušky, obsahu jednotlivých zkoušek, termínech a zkušebních testech naleznete na: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

  Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky profilové části maturitní zkoušky a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek stanoví ředitelka školy nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části. 

  Zadání maturitní práce (téma, termín odevzdání, délku obhajoby, způsob zpracování, pokyny k obsahu a rozsahu, kritéria hodnocení, počet vyhotovení a vedoucího práce určí ředitelka školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce.

nahoru ^

Přijímací řízení Ekonomika

 

ŠKOLNÍ GOOGLE+ FACEBOOK

    

Novinky

19.10.2021

Konference projektu ICT a digitální technika

Odkaz na zdrojové soubory, prezentaci. 

07.10.2021

Den otevřených dveří 2021

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek a sobotu  3. a 4. prosince 2021.

28.09.2021

Cykloturistický kurz studentů součástí IT, VS a Zdravotnictví

Týden 20.-24.9. strávili studenti sportem a aktivitami v přírodě.

23.09.2021

Erasmus+ - projektová schůzka na Islandu

Učitelé a studenti z naší součásti Ekonomika, Islandu, Velké Británie, Estonska, Litvy, Portugalska a Španělska se setkali v Sauðárkrókuru na Islandu v rámci sloučených plánovaných setkání projektů Using ICT to preserve European Craftmanship a Girls and Boys Programming in Europe.

22.09.2021

Turistický kurz - září 2021

V druhém zářijovém týdnu se 34 studentů třetích ročníků ekonomické součásti zúčastnilo turistického kurzu.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam