Maturitní zkoušky

  Maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

  Přihlášku k maturitní zkoušce podává žák nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období. 

  Ve společné části maturitní zkoušky žák skládá povinně zkoušku z jazyka českého a literatury, jako druhý povinný předmět si volí zkoušku z cizího jazyka nebo z matematiky. Všechny zkoušky mají formu didaktického testu a výsledek se hodnotí slovy uspěl/neuspěl.

  Informace o jednotlivých profilových zkouškách najdete v následujícím odkazu:

  Oznámení ředitelky školy o profilových maturitních zkouškách ve školním roce 2020/2021 na oboru Ekonomické lyceum

  Oznámení ředitelky školy o profilových maturitních zkouškách ve školním roce 2020/2021 na oboru Obchodní akademie

  Maturitní seznam děl pro oba obory:

  Maturitní seznam děl pro EL

  Maturitní seznam děl pro OA

  Časový rozvrh konání didaktických testů určí MŠMT do 15.ledna 2021.

  MŠMT zveřejní kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky do 31. března 2021.

  Didaktické testy se budou konat 3.5. - 7.5.2021

  Bližší informace o předmětech společné části maturitní zkoušky, obsahu jednotlivých zkoušek, termínech a zkušebních testech naleznete na: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

  Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky profilové části maturitní zkoušky a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek stanoví ředitelka školy nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části. 

  Zadání maturitní práce (téma, termín odevzdání, délku obhajoby, způsob zpracování, pokyny k obsahu a rozsahu, kritéria hodnocení, počet vyhotovení a vedoucího práce určí ředitelka školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce.

nahoru ^

ŠKOLNÍ GOOGLE+ FACEBOOK

    

Novinky

18.11.2020

6000 Meetů od zahájení distanční výuky

K 17. listopadu bylo na naší škole od zahájení distanční výuky vytvořeno přesně 6000 Google Meets.

18.11.2020

Setkání s velvyslancem

Žáci naší školy pohovořili online s velvyslancem USA.

16.09.2020

Odborná konference - Nové vize zdraví pro současnost

Dne 2.října 2020 se uskuteční odborná konference k 70. výročí založení zdravotnické školy na téma "Nové vize zdraví pro současnost"

31.08.2020

Zahájení školního roku - ekonomická součást

Informace pro žáky a rodiče.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam