Maturitní zkoušky

  Maturitní zkoušky jaro 2021 - změny termínů

  Na základě Opatření obecné povahy vydané MŠMT pod č.j. MSMT-3267/2021-3 a na základě rozhodnutí ředitelky Mendelovy střední školy dochází ke změně termínů konání maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 takto:

  Odevzdání maturitní práce s obhajobou v pdf: 26. března 2021

  Odevzdání obhajoby maturitní práce: 23. dubna 2021

  Přihláška k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury a k ústní zkoušce z cizího jazyka s vazbou na didaktický test (jen prvomaturanti) 30. dubna 2021

  Didaktické testy:

  Matematika: 24.května 2021 8:00 trvá 135 minut

  Anglický jazyk: 24. května 2021 13:30 trvá 110 minut

  Český jazyk a literatura: 25.května 2021  8:00  trvá 85 minut

  Cizí jazyk (ruský, německý, španělský): 26. května 2021 13:00 trvá 110 minut

  Praktická MZ z odb. před. ekon. (OA) a z účetnictví (EL) 6. května 2021

  Praktická MZ z informatiky: 11. května 2021

  Písemné práce se nekonají.

  Vysvědčení za 4. ročník: 14. května 2021

  Svatý týden OA a EL: 17. - 21. května 2021

  Praktická MZ - obhajoba maturitní práce (EL): 27. -28. května 2021

  Ústní maturitní zkoušky 4.A EL: 1. - 4. června 2021

  Ústní maturitní zkoušky 4.B OA: 7.- 10. června 2021

  Maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

  Přihlášku k maturitní zkoušce podává žák nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období. 

  Ve společné části maturitní zkoušky žák skládá povinně zkoušku z jazyka českého a literatury, jako druhý povinný předmět si volí zkoušku z cizího jazyka nebo z matematiky. Všechny zkoušky mají formu didaktického testu a výsledek se hodnotí slovy uspěl/neuspěl.

  Informace o jednotlivých profilových zkouškách najdete v následujícím odkazu:

  Oznámení ředitelky školy o profilových maturitních zkouškách ve školním roce 2020/2021 na oboru Ekonomické lyceum

  Oznámení ředitelky školy o profilových maturitních zkouškách ve školním roce 2020/2021 na oboru Obchodní akademie

  Maturitní seznam děl pro oba obory:

  Maturitní seznam děl pro EL

  Maturitní seznam děl pro OA

  Časový rozvrh konání didaktických testů určí MŠMT do 15.ledna 2021.

  MŠMT zveřejní kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky do 31. března 2021.

  Didaktické testy se budou konat 3.5. - 7.5.2021

  Bližší informace o předmětech společné části maturitní zkoušky, obsahu jednotlivých zkoušek, termínech a zkušebních testech naleznete na: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

  Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky profilové části maturitní zkoušky a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek stanoví ředitelka školy nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části. 

  Zadání maturitní práce (téma, termín odevzdání, délku obhajoby, způsob zpracování, pokyny k obsahu a rozsahu, kritéria hodnocení, počet vyhotovení a vedoucího práce určí ředitelka školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce.

nahoru ^

ŠKOLNÍ GOOGLE+ FACEBOOK

    

Novinky

19.04.2021

Webinář mezinárodního projektu Erasmus+

Dne 15. dubna 2021 se uskutečnil webinář v rámci mezinárodního projektu Erasmus+ "International competitions II for increasing the quality of secondary education".

06.03.2021

ENGLISH SPEAKING CONTEST

5. března proběhla na součásti IT a VS soutěž v anglické konverzaci

05.03.2021

Projekt Svět práce 2021

Dne 25. února 2021 proběhlo na součásti Ekonomika školní kolo projektu Svět práce.

18.11.2020

6000 Meetů od zahájení distanční výuky

K 17. listopadu bylo na naší škole od zahájení distanční výuky vytvořeno přesně 6000 Google Meets.

18.11.2020

Setkání s velvyslancem

Žáci naší školy pohovořili online s velvyslancem USA.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam