Přijímací řízení

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení 

Ředitelka Mendelovy střední školy Nový Jičín, příspěvkové organizace, vyhlašuje v souladu s §60 zákona č. 561/2004/Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie   11 míst

  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum   5 míst

Zájemci o studium těchto oborů ať pošlou přihlášku spolu s výsledkem přijímacích zkoušek z prvního kola do 25. června 2020.

Případné informace k těmto oborům poskytneme na čísle 605 858 740.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení


Součást ekonomika


Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Součást ekonomika

Vážení rodiče, milí uchazeči,

informace o  pravidlech vstupu do školy a další důležitá opatření najdete na hlavní stránce školy. 

Do 5 pracovních dnů musíte na školu, kterou jste si vybrali pro svá studia, doručit zápisový lístek, který jste dostali na základní škole. 

Pokud budete mít ve svém okolí kamaráda, který se nedostal na školu, prosím, sdělte mu, že na oba naše obory budeme určitě vypisovat druhé kolo přijímacího řízení, protože máme volná místa.

V případě dotazů pište na monika.kubiszova@mendelova-stredni.cz nebo volejte na 605 858 740 nebo 556710556

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

vzhledem k mimořádné situaci způsobené koronavirem se mění pravidla přijímacího řízení.

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dní po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Termín konání stanoví MŠMT a zveřejní na svých webových stránkách. 

Uchazeči o studium konají jednotnou přijímací zkoušku jen jednou na škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě. Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům ředitelka školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. 

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění přijatých uchazečů. 

Kritéria přijetí se nemění.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Mendelovy střední školy Nový Jičín, příspěvkové organizace, vyhlašuje v souladu s §60 zákona č. 561/2004/Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání:

Součást ekonomika

Obsah, forma a termín přijímacích zkoušek

Na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platné znění, konají uchazeči v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou jednotnou přijímací zkoušku.Přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělávání s maturitní zkouškou budou formou testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Termíny testů:

  • 1. termín nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách
  • 2. termín nekoná se 

Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 2. března 2020.

Adresa školy, kterou uvádíte na přihlášce, je pro všechny součásti školy stejná:

Mendelova střední škola Nový Jičín
Divadelní 138/4
741 01 Nový Jičín

Více informací (včetně cvičných zadání) najdete na stránkách Cermatu, který přijímací zkoušky zajišťuje.

Další informace o přijímacích zkouškách

nahoru ^

ŠKOLNÍ GOOGLE+ FACEBOOK

    

Novinky

16.09.2020

Odborná konference - Nové vize zdraví pro současnost

Dne 2.října 2020 se uskuteční odborná konference k 70. výročí založení zdravotnické školy na téma "Nové vize zdraví pro současnost"

31.08.2020

Zahájení školního roku - ekonomická součást

Informace pro žáky a rodiče.

25.08.2020

Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků

Vážení rodiče žáků 1. ročníků, zveme Vás na informační schůzky, které se konají pro obory: zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum - 31.8. v 15,30 v aule na Divadelní 4 informační technologie a veřejnosprávní činnost -  31.8. v 16:00 v aule na Divadelní 4 obchodní akademie a ekonomické lyceum -  3.9. v 15,30 v budově Dukelská 350, Šenov u NJ

03.04.2020

Moravské hrady a zámky

Pokud Vás trápí, že v dnešním čase karantény nemůžete cestovat a poznávat krásy naší vlasti, podívejte se na tuto on-line publikaci Moravských hradů a zámků. Najdete zde nejen jedinečné letecké snímky, ale i zmínku o naší škole :-) https://www.cbs-cesko.cz/kniha/moravske-hrady-a-zamky-z-nebe/

31.03.2020

Někdo šije, někdo tiskne

Gymnázium v Novém Jičíně, Mendelova střední škola a nadšený 3D tiskař z řad učitelů spojili své síly a pro projekt Tiskne celé Česko tisknou na 3D tiskárnách úchyty na zdravotnické štíty.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam