Přijímací řízení

Třídní schůzky

Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníků oboru Obchodní akademie a oboru Ekonomické lyceum se konají 31. srpna v 15:30 hodin v Šenově  u Nového Jičína.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Součást ekonomika

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie - výsledek (aktualizace 11.6. 15:00)
  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum - výsledek (aktualizace 11.6. 15:00)

Prosíme rodiče přijatých žáků, aby by nás co nejdříve informovali o svém rozhodnutí nastoupit či nenastoupit ke studiu daného oboru. Kontakty najdete ve výsledkové listině.


Upozornění

Ve středu 2. června 2021 vyprší lhůta pro odevzdání zápisového lístku. Ve čtvrtek 3. června 2021 tedy budeme uzavírat 1. kolo přijímacího řízení.

Předpokládáme, že budeme poté vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení.

Sledujte aktuální informace na webu školy.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Prosíme rodiče přijatých žáků, aby by nás co nejdříve informovali o svém rozhodnutí nastoupit či nenastoupit ke studiu daného oboru. 

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů si mohou na sekretariátu školy (Dukelská 350, Šenov u NJ) vyzvednout ve čtvrtek 20.5. od 14:00 do 16:00 nebo v pátek 21.5. od 7:00 do 13:00 rozhodnutí o nepřijetí ke studiu a zároveň podat odvolání proti nepřijetí - ke stažení zde (PDF - 87 kB). V případě, že si rozhodnutí nevyzvednete osobně, můžete podat odvolání až poté, kdy Vám bude poštou doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.
556 710 559 nebo mobil 605 858 740, popřípadě mail senov@mendelova-stredni.cz

Ve výsledkových listinách bude průběžně docházet k úpravám v závislosti na odevzdaných či neodevzdaných zápisových lístcích a odvoláních. Pravidelně je sledujte.

Součást ekonomika

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie - výsledek (aktualizace 31.5. 18:00)
  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum - výsledek (aktualizace 31.5. 18:00)

Upozornění

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním terminu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.


Informace k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, milí uchazečí o studium,

upozorňujeme vás na změnu termínu přijímacích zkoušek. Zkoušky se budou konat 3. a 4. května 2021. Minimálně 14 dní před konáním obdrží uchazeči pozvánku k přijímacím zkouškám. Náhradní termín potom 2. a 3. června 2021. Pokud uchazeč podal jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech v naší škole. 

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

děkujeme vám za váš zájem o studium na naší součásti, který jste vyjádřili podáním přihlášky.

Sdělujeme vám, že přijímací zkoušky se budou konat na oba obory součásti Ekonomika - tj. i Obchodní akademii i na Ekonomické lyceum,  protože počet přihlášených zájemců přesáhl u obou oborů číslo 30. Budeme se na  vás těšit u přijímacích zkoušek.

Víme, že budete zkoušky skládat po obtížném roce prakticky bez normální výuky, ale na druhé straně to platí pro vás všechny, takže se ničeho nebojte. Bližší informace k přijímacímu řízení obdržíte v pozvánce.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mendelovy střední školy Nový Jičín, příspěvkové organizace, vyhlašuje v souladu s §60 zákona č. 561/2004/Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání:

Součást ekonomika

Obsah, forma a termín přijímacích zkoušek

Na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, konají uchazeči v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou jednotnou přijímací zkoušku. Přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělávání s maturitní zkouškou budou formou testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Termíny testů:

  • 1. termín 3. května 2021
  • 2. termín 4. května 2021

Na obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum nepožadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března 2021.

Adresa školy, kterou uvádíte na přihlášce, je pro všechny součásti školy stejná:

Mendelova střední škola Nový Jičín
Divadelní 138/4
741 01 Nový Jičín

nahoru ^

Přijímací řízení Ekonomika

 

ŠKOLNÍ GOOGLE+ FACEBOOK

    

Novinky

19.10.2021

Konference projektu ICT a digitální technika

Odkaz na zdrojové soubory, prezentaci. 

07.10.2021

Den otevřených dveří 2021

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek a sobotu  3. a 4. prosince 2021.

28.09.2021

Cykloturistický kurz studentů součástí IT, VS a Zdravotnictví

Týden 20.-24.9. strávili studenti sportem a aktivitami v přírodě.

23.09.2021

Erasmus+ - projektová schůzka na Islandu

Učitelé a studenti z naší součásti Ekonomika, Islandu, Velké Británie, Estonska, Litvy, Portugalska a Španělska se setkali v Sauðárkrókuru na Islandu v rámci sloučených plánovaných setkání projektů Using ICT to preserve European Craftmanship a Girls and Boys Programming in Europe.

22.09.2021

Turistický kurz - září 2021

V druhém zářijovém týdnu se 34 studentů třetích ročníků ekonomické součásti zúčastnilo turistického kurzu.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam