Přijímací řízení

Přijímací řízení - součást EKONOMIKA

Upozornění

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním terminu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.


Informace k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, milí uchazečí o studium,

upozorňujeme vás na změnu termínu přijímacích zkoušek. Zkoušky se budou konat 3. a 4. května 2021. Minimálně 14 dní před konáním obdrží uchazeči pozvánku k přijímacím zkouškám. Náhradní termín potom 2. a 3. června 2021. Pokud uchazeč podal jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech v naší škole. 

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

děkujeme vám za váš zájem o studium na naší součásti, který jste vyjádřili podáním přihlášky.

Sdělujeme vám, že přijímací zkoušky se budou konat na oba obory součásti Ekonomika - tj. i Obchodní akademii i na Ekonomické lyceum,  protože počet přihlášených zájemců přesáhl u obou oborů číslo 30. Budeme se na  vás těšit u přijímacích zkoušek.

Víme, že budete zkoušky skládat po obtížném roce prakticky bez normální výuky, ale na druhé straně to platí pro vás všechny, takže se ničeho nebojte. Bližší informace k přijímacímu řízení obdržíte v pozvánce.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mendelovy střední školy Nový Jičín, příspěvkové organizace, vyhlašuje v souladu s §60 zákona č. 561/2004/Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání:

Součást ekonomika

Obsah, forma a termín přijímacích zkoušek

Na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, konají uchazeči v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou jednotnou přijímací zkoušku. Přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělávání s maturitní zkouškou budou formou testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Termíny testů:

  • 1. termín 3. května 2021
  • 2. termín 4. května 2021

Na obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum nepožadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března 2021.

Adresa školy, kterou uvádíte na přihlášce, je pro všechny součásti školy stejná:

Mendelova střední škola Nový Jičín
Divadelní 138/4
741 01 Nový Jičín

nahoru ^

ŠKOLNÍ GOOGLE+ FACEBOOK

    

Novinky

19.04.2021

Webinář mezinárodního projektu Erasmus+

Dne 15. dubna 2021 se uskutečnil webinář v rámci mezinárodního projektu Erasmus+ "International competitions II for increasing the quality of secondary education".

06.03.2021

ENGLISH SPEAKING CONTEST

5. března proběhla na součásti IT a VS soutěž v anglické konverzaci

05.03.2021

Projekt Svět práce 2021

Dne 25. února 2021 proběhlo na součásti Ekonomika školní kolo projektu Svět práce.

18.11.2020

6000 Meetů od zahájení distanční výuky

K 17. listopadu bylo na naší škole od zahájení distanční výuky vytvořeno přesně 6000 Google Meets.

18.11.2020

Setkání s velvyslancem

Žáci naší školy pohovořili online s velvyslancem USA.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam