Charitativní aktivity a humanitární akce

Srdíčkový den

Jedná se o charitativní sbírku určenou pro pomoc kriticky nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, hendikepovaným a opuštěným dětem. Naším mottem je: ,,Proměnit dětské slzy v úsměv". Pomoci můžete zakoupením krásných magnetek s novými motivy roztomilých zvířátek a logem usměvavého sluníčka. Již zakoupením jedné magnetky v hodnotě 25 korun pomůžete k pořízení špičkových zdravotnických přístrojů pro dětská oddělní nemocnic, přispějete k nákupu invalidních vozíčků a rehabilitačních pomůcek pro handicapované děti, popř. uděláte radost opuštěným dětem v dětských domovech. Srdíčkový den mohl být opětovně zorganizován díky široké podpoře vedení, profesorů, učitelů, žáků a studentů středních a základních škol, kterých si občanské sdružení Život dětem velmi váží. Mezi vyjmenované patří také naše škola, která se každým rokem zapojuje do této celorepublikové sbírky, a to vždy v září a v prosinci.

http://www.zivotdetem.cz/

Červená stužka

Projekt Červená stužka byl zahájen v roce 1991 zásluhou Visual AIDS, charitativní skupiny umělců se sídlem v New Yorku, která se snaží respektovat, uznávat a chovat v úctě přátele a kolegy, jež umírají nebo zemřeli na AIDS. Červená stužka je mezinárodním symbolem informovanosti o problematice HIV a AIDS, což vysvětluje i její začlenění do loga asociace UNAIDS a dalších organizací pracujících v problematice HIV/AIDS."Červená stužka" je v jiných zemích běžně k vidění na klopách kabátů nebo na jiných částech oděvů, jako symbol solidarity s lidmi infikovanými HIV a s lidmi AIDS nemocnými a jako symbol boje proti AIDS.

Zájem a účast: Červenou stužku nosí stále více lidí na celém světě, aby tak demonstrovali svůj zájem o problematiku HIV/AIDS - svou účast s těmi, kteří žijí s HIV, kteří jsou nemocní, kteří již této chorobě podlehli, a také se všemi, kdo se starají a pečují o ty, kteří to potřebují.

Naděje: Červená stužka má být symbolem naděje - naděje, že se objeví účinná vakcína a způsob léčby, který zastaví utrpení, a že se zlepší životní podmínky lidí HIV pozitivních.

Podpora: Červená stužka nabízí symbolickou podporu lidem žijícím s HIV, pracovníkům v oblasti osvěty a lékařského výzkumu a také těm, které tato choroba postihla ztrátou přátel, rodinných příslušníků a blízkých.
Červená stužka sama o sobě nestačí, je užitečným symbolem pouze tehdy, je-li spojena se slovy a činy, prostřednictvím, kterých se teprve může něco doopravdy změnit.

Sbírka se tradičně koná v prosinci, tento školní se rok se zapojila třída 3. A.

http://www.aids-pomoc.cz/info_stuzka.htm

Píšťalka

Jedná se o celorepublikovou veřejnou sbírku, kterou může podpořit každý. Jde nám především o to, aby ti, kteří byli zdraví, ale nešťastnou náhodou - při autonehodě, při sportu, ale také špatným lékařským zákrokem - o své zdraví přišli, měli možnost přiblížit se běžnému životu, aby zase mohli navštěvovat školu, vzdělávat se a třeba také najít práci, prostě, aby se v co největší míře vrátili k tomu, co dělali předtím, když měli pocit, že jim se nemůže nic stát. V rámci sbírky si můžete koupit hezkou dřevěnou píšťalku za 25 Kč nebo záložku do knížky s obrázky pejsků a kočiček rovněž za 25 Kč. Výtěžek ze sbírky je určen na nákup potřebného vybavení pro děti a mladé lidi se získaným handicapem.

V březnu roku 2011studenti a studentky 3. ročníku zdravotnického lycea v rámci sbírky shromáždili částku 6.109,- Kč, kterou jsme zaslali na konto občanského sdružení.

http://www.ospistalka.cz/verejne-sbirky.htm

Světluška

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

http://svetluska.centrum.cz/pomoc.phtml

Bílá pastelka

Mezinárodní Den bílé hole byl ustaven na 15. října v roce 1964 New Yorku na zasedání "Světové rady pro blaho slepců". Hlavním důvodem byla potřeba upozornit na problémy zrakově postižených. V roce 2000 jsme tento významný den zvolili pro konání celonárodní sbírky ve prospěch našich výukových programů pro nevidomé. Bílá pastelka byla zvolena jako symbol neviditelného světa nevidomých i bílé slepecké hole, která je nejjednodušší, ale nejúčinnější pomůckou nevidomého člověka pro nejpotřebnější činnost v životě - pro pohyb po tomto světě. Veřejná sbírka Bílá pastelka je osvědčená Magistrátem hl. m. Prahy pro území celé České republiky. Tato akce je vždy provázena ukázkami netradičních pomůcek pro obyčejné lidi , které jsou pro život lidí s postižením zraku nevyhnutelné.

Účel sbírky: shromažďovat finanční prostředky na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou holí a žít v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku.

http://www.bilapastelka.cz/

Poděkování za naši pomoc

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

31.05.2024

Květinový den 2024

 Ve středu 15. května se zúčastnila třída ZL2 tradiční celostátní sbírky KVĚTINOVÝ DEN.

17.05.2024

2. kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 pro obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra. Bližší informace naleznete v záložce "Přijímací řízení".

12.05.2024

Informace k přijímacímu řízení

Dne 15. 5. 2024 zveřejníme výsledky prvního kola přijímacího řízení. Vzhledem k dostupným kapacitám budeme vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra. Toto kolo bude sloužit k obsazení posledních volných míst. 

24.04.2024

Krajské finále dívek ve florbale

Děvčata se zúčastnila krajského finále ve florbale v Opavě.

05.04.2024

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyhlásit ředitelské volno na pátek 12. 4. 2024 a pondělí 15. 4. 2024 ze závažných důvodů, zejména organizačních. Ředitelské volno se týká pouze žáků 1. - 3. ročníků všech oborů.  4. ročníky mají výuku dle rozvrhu hodin. Ing. Lucie Haitlová, MBA ředitelka školy

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam