Girls and boys progammimg in Europe

Do projektu "Girls with boys programming Europe" bylo zapojeno pět středních škol. Hlavním koordinátorem byla Mendelova střední škola Nový Jičín (Česká republika), která má bohaté zkušenosti s organizací projektů Comenius, Leonardo a Erasmus+. Jako partneři se zúčastnily tyto školy: 1) Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite v S. João da Madeira (Portugalsko) 2) Fjolbrautaskoli Nordurlands vestra (Ostrov) 3) IES Playmar (Španělsko) 4) Istituto d'Istruzione Superiore "G Peano – C. Rosa“ (Itálie). Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně dovedností a kompetencí v oblasti ICT (zejména algoritmizace, programování a nové trendy v 3D modelování a tisku), které pomáhají zvyšovat jejich kvalifikaci, usnadňují jejich uplatnění na trhu práce (poptávka po programátorech neustále roste). Neméně důležitým cílem projektu bylo zapojit do této oblasti více dívek (aby došlo k vyrovnání sil a doplnění chybějícího pohledu na danou genderovou problematiku). Mezinárodní setkání (i přes problémy s Covidem) - tj. mobility se zúčastnilo 42 dívek a 36 chlapců. Tedy 54 % dívek. Ostatní dívky a chlapci, ale i učitelé, byli přítomni na přednáškách, workshopech, exkurzích a výletech na mezinárodním setkání, které se konalo v jejich domovské škole a regionu. Pro studenty bylo důležité zlepšit logické myšlení, naučit se analyzovat problémy, nacházet vhodná řešení pomocí ICT a správně vybrat to nejvhodnější. K tomu slouží jednotlivé ukázky brožury, aby si studenti dané učivo procvičili pomocí praktických úkolů. Brožura je dostupná na webových stránkách projektu http://girlsboysprogramming.eu/ a také pod tímto článkem v anglické, španělské, portugalské, islandské, české a italské verzi. Brožura obsahuje řešené příklady z oblasti 3D modelování - program Tinkercad (tvorba klíčenky, duté kostky, logo projektu), SketchUp (židle, sklenice na víno), Blender (barevná kostka) programování ve Visual Basicu a Pythonu (16 příkladů vč. větvení, cyklus, generování čísel), Java (použití formulářů - různé způsoby tvorby kalkulačky, hlasování ve volbách, BMI index), aplikace IFTTT (vlastní recept, ISS), Inventor (pozdrav).
Dále byly posíleny jazykové dovednosti studentů - zejména doplnění odborné anglické slovní zásoby (byl vytvořen slovník ICT termínů přeložený do 6 jazyků) a komunikační dovednosti při práci v mezinárodních skupinách. Posílena byla i jazyková vybavenost studentů - zejména doplnění technické anglické slovní zásoby a komunikačních dovedností při práci v mezinárodních skupinách. Pro učitele bylo velkým přínosem sdílení zkušeností (výukové metody, srovnání výhod softwaru a technického vybavení, možnosti financování), protože každá zúčastněná organizace se specializuje na programování a modelování v jiném programovacím jazyce a používá jiné technické prostředky. Nechtěli jsme jen přitáhnout studenty k počítačům, nedílnou součástí mezinárodních aktivit bylo i porozumění kulturnímu, společenskému a školnímu prostředí regionu a sportovní aktivity (golf, bowling, turistika, florbal...) pro studenty.

nahoru ^

Přijímací řízení Ekonomika

 

Sociální sítě

     

Novinky

17.05.2024

2. kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 pro obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra. Bližší informace naleznete v záložce "Přijímací řízení".

12.05.2024

Informace k přijímacímu řízení

Dne 15. 5. 2024 zveřejníme výsledky prvního kola přijímacího řízení. Vzhledem k dostupným kapacitám budeme vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení pro obor Praktická sestra. Toto kolo bude sloužit k obsazení posledních volných míst. 

30.04.2024

Poslední zvonění na obchodce

I na Obchodce se čtvrťáci loučili s docházkou do školy.

24.04.2024

Krajské finále dívek ve florbale

Děvčata se zúčastnila krajského finále ve florbale v Opavě.

05.04.2024

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyhlásit ředitelské volno na pátek 12. 4. 2024 a pondělí 15. 4. 2024 ze závažných důvodů, zejména organizačních. Ředitelské volno se týká pouze žáků 1. - 3. ročníků všech oborů.  4. ročníky mají výuku dle rozvrhu hodin. Ing. Lucie Haitlová, MBA ředitelka školy

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam