Girls and boys progammimg in Europe

Do projektu "Girls with boys programming Europe" bylo zapojeno pět středních škol. Hlavním koordinátorem byla Mendelova střední škola Nový Jičín (Česká republika), která má bohaté zkušenosti s organizací projektů Comenius, Leonardo a Erasmus+. Jako partneři se zúčastnily tyto školy: 1) Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite v S. João da Madeira (Portugalsko) 2) Fjolbrautaskoli Nordurlands vestra (Ostrov) 3) IES Playmar (Španělsko) 4) Istituto d'Istruzione Superiore "G Peano – C. Rosa“ (Itálie). Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně dovedností a kompetencí v oblasti ICT (zejména algoritmizace, programování a nové trendy v 3D modelování a tisku), které pomáhají zvyšovat jejich kvalifikaci, usnadňují jejich uplatnění na trhu práce (poptávka po programátorech neustále roste). Neméně důležitým cílem projektu bylo zapojit do této oblasti více dívek (aby došlo k vyrovnání sil a doplnění chybějícího pohledu na danou genderovou problematiku). Mezinárodní setkání (i přes problémy s Covidem) - tj. mobility se zúčastnilo 42 dívek a 36 chlapců. Tedy 54 % dívek. Ostatní dívky a chlapci, ale i učitelé, byli přítomni na přednáškách, workshopech, exkurzích a výletech na mezinárodním setkání, které se konalo v jejich domovské škole a regionu. Pro studenty bylo důležité zlepšit logické myšlení, naučit se analyzovat problémy, nacházet vhodná řešení pomocí ICT a správně vybrat to nejvhodnější. K tomu slouží jednotlivé ukázky brožury, aby si studenti dané učivo procvičili pomocí praktických úkolů. Brožura je dostupná na webových stránkách projektu http://girlsboysprogramming.eu/ a také pod tímto článkem v anglické, španělské, portugalské, islandské, české a italské verzi. Brožura obsahuje řešené příklady z oblasti 3D modelování - program Tinkercad (tvorba klíčenky, duté kostky, logo projektu), SketchUp (židle, sklenice na víno), Blender (barevná kostka) programování ve Visual Basicu a Pythonu (16 příkladů vč. větvení, cyklus, generování čísel), Java (použití formulářů - různé způsoby tvorby kalkulačky, hlasování ve volbách, BMI index), aplikace IFTTT (vlastní recept, ISS), Inventor (pozdrav).
Dále byly posíleny jazykové dovednosti studentů - zejména doplnění odborné anglické slovní zásoby (byl vytvořen slovník ICT termínů přeložený do 6 jazyků) a komunikační dovednosti při práci v mezinárodních skupinách. Posílena byla i jazyková vybavenost studentů - zejména doplnění technické anglické slovní zásoby a komunikačních dovedností při práci v mezinárodních skupinách. Pro učitele bylo velkým přínosem sdílení zkušeností (výukové metody, srovnání výhod softwaru a technického vybavení, možnosti financování), protože každá zúčastněná organizace se specializuje na programování a modelování v jiném programovacím jazyce a používá jiné technické prostředky. Nechtěli jsme jen přitáhnout studenty k počítačům, nedílnou součástí mezinárodních aktivit bylo i porozumění kulturnímu, společenskému a školnímu prostředí regionu a sportovní aktivity (golf, bowling, turistika, florbal...) pro studenty.

nahoru ^

Přijímací řízení Ekonomika

 

Sociální sítě

     

Novinky

05.06.2023

Český den proti rakovině 2023

Český den proti rakovině Ve středu 10. 5. 2023 se naše škola opět zapojila do celonárodní veřejné sbírky.

17.05.2023

Zahraniční stáže studentů

Studenti 3. ročníků se letos opět vydali na třítýdenní zahraniční stáže.

10.05.2023

Naši učitelé na job shadowingu ve Španělsku

Dva naši učitelé vyrazili s projektem Erasmus+ Job Shadowing do světa. Ve španělské škole IES Playamar Torremolinos sledují, jak na to jdou jejich kolegové.

28.04.2023

Vyjádření ředitelky školy k mimořádné události

Dobrý den, ráda bych vás informovala o situaci, která se v pátek 28. 4. 2023 stala na naší škole. Neznámý pachatel vyhrožoval, že vystřílí žáky ve škole, informace se objevila na sociálních sítích a byla zaslána na emailovou adresu školy. Bezprostředně po obdržení této informace jsme kontaktovali Policii ČR a v souladu s jejich doporučením jsme evakuovali školu. Chtěla bych zdůraznit, že situace byla a stále je řešena ve spolupráci s Policií ČR a v tuto chvíli nemusí mít žáci ani rodiče žádné obavy. Zabezpečili jsme školu a situaci pečlivě sledujeme. Ráda bych vám poděkovala za spolupráci a vstřícnost během evakuace. Společně jsme dokázali zvládnout tuto situaci. V úterý 2. 5. 2023 se vrátíme k normálnímu provozu na naší škole. V tuto chvíli již není důvod k obavám. S pozdravem, Lucie Haitlová ředitelka školy

12.04.2023

Oznámení ředitelky školy č.1/2023

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o vyhlášení ředitelského volna dne 14. dubna 2023 z organizačních důvodů. Nový Jičín dne 12. dubna 2023 Ing. Lucie Haitlová, MBA ředitelka školy

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam