Světová škola

                          

Naše škola se ve školním roce 2009/2010 zapojila do unikátního tříletého projektu Světová škola 2 (Global Schools 2 Communities). Tento svým významem i dosahem ojedinělý mezinárodní projekt koordinují neziskové organizace zapojených zemí (Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko, Malta), za Českou republiku společnost Člověk v tísni. Cílem projektu je rozšířit povědomí o globálním a rozvojovém vzdělávání (např. vztahy mezi Severem a Jihem, environmentální udržitelnost, rozvojová spolupráce, klimatické změny, ekonomická globalizace, fair trade) a zařadit tato témata do školního kurikula i denní praxe školy.

Na Obchodní akademii vznikl studentsko-učitelský tým Světové školy, který během následujících třech školních roků (2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012) připravil v rámci projektu Světová škola 2 pro studenty školy, místní okresní komunitu i širokou občanskou veřejnost tři prožitkové a vzdělávací akce, které měly za cíl posílit povědomí o zvolených problémech a aktivizovat lidi pro řešení těchto problémů. 

Studentský tým Světové školy tvoří Marie Dorazilová, Mirka Filová, Tereza Gyoriová, Klára Kantorová, Diana Kotulanová, Nikola Kovářová, Petra Kučerová, Jana Macháčová, Lucie Machová, Gabriela Nedjalkovová, Aneta Neuwirthová a Klára Šrubařová. Za učitele do týmu patří Hana Oborná (Bio, Mat), Petr Zapletal (Cjl - Zsv), David Žlebek (Zem - Tev) a Václava Brusová (Psy - Eko).

Pro konkrétní realizaci projektu Světová škola 2 na naší škole jsme zvolili téma JIN A JANG VODY - Co nám voda dává a co bere. Pro poslední - mezinárodní akci jsme se přihlásili do tématická skupiny Udržitelnost a klimatická změna, která s naším tématem úzce souvisí.

1. Povodně 2009 - školní akce - 10. 5. 2010

První - školní akce Světové školy byla zaměřena lokálně a v době uspořádání byla docela aktuální - bylo tomu totiž právě rok, co Nový Jičín a okolí zasáhla zničující blesková povodeň.

Co se tedy na Obchodní akademii v Šenově u Nového Jičína přesně dělo? Tým Světové školy připravil pro studenty 2. ročníků sérii informační kampaně a tvůrčích aktivit vztahujících se k povodním v našem okrese. Pan Tomáš Řehánek, hydrolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě, nás seznámil s příčinami vzniku bleskové povodně a také pohovořil o tom, jak se povodně předpovídají, zjišťují, měří, co způsobují a jak lze zmírňovat jejich hrůzné následky. Starosta Jeseníku nad Odrou, pan Tomáš Machýček, detailně a sugestivně shrnul důsledky řádění povodně ve své obci (nejhůře zasaženém místě vůbec). Také nás seznámil s tím, co následovalo po povodni – pochválil spolupráci s armádou, policií i neziskovými organizacemi a vylíčil také sporadické, nicméně přesto se objevivší případy lidského hyenismu.

Výstup našich dvou hostů zapadl do kontextu dalších činností – četli jsme příběhy povodní postižených žáků naší školy (spolu s projekcí jejich osobní fotodokumentace), zahráli jsme si „klimatické bingo“, prezentovali jsme výsledky návštěvy a interview s pracovníky čističky odpadních vod v Šenově u Nového Jičína, vypracovali jsme a nechali zúčastněné studenty vyplnit 2 dotazníky – jeden se týkal osobní situace při loňských povodních, druhý nám posloužil jako zpětná vazba ke školní akci. Tým Světové školy nadto vypracoval informační materiál seznamující s povodněmi také ve vztahu ke klimatickým změnám.

Na základě všech těchto informací a aktivit vytvářeli na závěr akce posluchači ve skupinkách plakát na jedno ze dvou zadání:
1. Co může udělat má obec a můj stát pro zmírnění účinků povodní?
2. Jakým způsobem mohu pomoci lidem zasaženým povodní?

Na škole po té proběhla soutěž o nejlepší, nejlépe vyvedený plakát, přičemž hlasovat mohli všichni žáci školy. Nejkrásnější kus jsme samozřejmě ocenili.

TV reportáž z akce: www.tvportaly.cz/novy-jicin/15025-na-mendelove-skole-v-senove-se-mluvilo-o-vode-a-povodnich

Reportáž v krajském tisku: novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/studenti-diskutovali-na-tema-povodni-20100510.html

2. Jin a Jang vody - komunitní akce - 24. - 25. 2. 2011

Druhá - komunitní akce byla pojata globálně a jejím cílem bylo na vlastní kůži zažít problémy, které mají s vodu lidé v rozvojovém světě v kontrastu k nám šťastným obyvatelům bohatého Severu, kteří si můžeme dovolit vodou plýtvat.

Tým Světové školy chtěl tentokrát vytvořit zážitkový program, který účastníky vytáhne z lavic a židlí někam ven. Program akce brzy přerostl do dvou dnů. Komunitní akce Jin a Jang vody aneb Nedostatek vody a plýtvání vodou začala ve čtvrtek 24. 2. celodenním venkovním programem. Naštěstí bylo hezky, v okolí se ještě stále držel sníh a příjemných -5ºC vhodně dokreslovalo atmosféru zimní idyly. Žáky 2. ročníků, kteří nabyli role účastníků, náš tým ještě ve škole v soutěži rozdělil do několika skupin. Cílem 4 z nich se staly studánky v okolí Nového Jičína, vzdálené od 3 do 7 km. Dvě skupiny vyfasovaly kanystry a dostaly za úkol donést vodu. Pravda, mrazivé sněhové podmínky přímo neodpovídaly klimatu rozvojové Afriky, snažili jsme se však, ať odpovídá alespoň vzdálenost, odkud je třeba vodu donést. Zbylé dvě skupiny pak musely vodu nejprve podle mapky najít, následně pak rovněž přinést v PET láhvích. Povzbuzeni zážitky (mj. z vytváření filmové dokumentace cestou) jsme pak ve škole z přinesené vody uvařili čaj a při něm diskutovali o tom, jak pracné, složité a pro nás nepředstavitelné je donášet si vodu pro osobní spotřebu, a to každý den a z velkých vzdáleností.

Zatímco se studenti, kteří museli za vodou po vlastních, vžili do role obyvatelů chudého Jihu, další 2 skupiny si zahráli zhýčkané pazgřivce bohatého Severu. Soutěž nazvaná Stezka vodní odvahy provedla jednu ze skupin Novým Jičínem a na několika stanovištích žákům umožnila vyzkoušet si nenáročné a zábavné aktivity a v případě vítězství získat trochu vody navíc. Poslední skupinka studentů testovala všemožné druhy vod a minerálek a vybírala z nich tu nejchutnější. Všichni účastníci komunitní akce tak pomyslně i reálně vstoupili buď na cestu člověka za vodou (chudý Jih), nebo na cestu vody za člověkem (bohatý Sever).

Pátek 25. 2. jsme strávili již civilněji v aule naší školy. Bývalý starosta města, pan Pavel Wessely, dnes předseda Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína (komunitní partner akce), představil budování studánkové cesty v okolí města a znovu nás tak provedl místy, která jsme předešlý den navštívili. Zuzana Pernicová pohovořila o rozvojových projektech (zdroje pitné vody) společnosti Člověk v tísni v Etiopii. Přítomny byly i členky dívčího skautského oddílu, které se do přípravy a průběhu akce rovněž zapojily. Součástí programu bylo též promítání videoklipů a fotoprezentací vytvořených účastníky čtvrtečního „outdoorového“ programu. Na závěr studenti vytvářeli Desatero o vodě - plakát s širokým svobodným zadáním. Intenzivní dvoudenní komunitní akci jsme završili sbírkou na Skutečný dárek. Za 800 Kč, jež se nám povedlo mezi účastníky vybrat, jsme pořídili 16 kanystrů na pitnou vodu pro etiopské domácnosti.

Videoklip jednoho z účastníků akce (autor Roman Hradecký, student 2.C): www.youtube.com/watch

Článek v lokálním tisku: novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/studenti-se-vydali-pro-vodu-na-svinec20110225.html

3. Switch off Day - mezinárodní akce - 24. 10. 2011

Poslední - mezinárodní akce byla vytvořena v součinnosti s partnerskými školami PTS Graz (Rakousko), Maria Regina College (Malta) a Gimnazjum w Ksawerowie (Polsko).

Switch off Day znamená Den bez proudu, ve škole byla po celý den omezena dodávka elektrické energie. Rámcem mezinárodní akce se stalo šetření energiemi - a tedy i emisemi skleníkových plynů. Cílem akce bylo konkrétně porozumět souvislosti (individuální) spotřeby s klimatickými změnami. Smyslem jednotlivých aktivit bylo zjistit, jak hlubokou ekologickou stopu za sebou zanecháváme a jakým způsobem je možné ji individuálně zmírnit. Dalším cílem bylo zkombinovat prožitkové aktivity s těmi kognitivními a provázat je vzájemnou návazností. Žáci všech zúčastněných tříd se nadto účastnili mezitřídní (a též individuální) soutěže o nejmenší ekologickou stopu.

Novým komunitním partnerem se stala Městská knihovna v Novém Jičíně, konkrétně dětské oddělení této knihovny. Ve spolupráci s pracovnicemi tohoto oddělení náš tým přichystal odpolední zážitkově-poznávací program pro návštěvníky knihovny – děti. Cílem bylo děti motivovat k zájmu o přírodu a přirozené prostředí.

TV reportáž z akce: www.tvportaly.cz/novy-jicin/21301-mendelova-stredni-skola-se-pustila-do-dalsiho-projektu-v-novem-jicine

1. 2. 2012 si studenti a učitelé naší školy mohli v Praze slavnostně vyzvednout certifikaci Světová škola, čímž jsme se společně s 11 dalšími českými školami přihlásili k aktivní spoluodpovědnosti za témata globálního rozvoje a udržitelnosti. Právo užívat titul Světová škola nám bylo přiřknuto společností Člověk v tísni a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. 

Brožuru Světové školy s podrobnými informacemi o projektu a příklady dobré praxe (včetně programu naší školy) rozklikněte zde www.mendelova-stredni.cz/userfiles/svetovaskola-brozura.pdf (PDF, 2,7mB)

nahoru ^

Přijímací řízení Ekonomika

 

Sociální sítě

     

Novinky

19.12.2023

Daruj krev s obchodkou

Již po dvacáté čtvrté se studenti a učitelé ekonomické součásti vydali darovat krev.

13.12.2023

Office 2023

Ve čtvrtek 12. prosince 2023 uspořádala Mendelova střední škola 16. ročník regionální soutěže Office 2023.

22.11.2023

Oznámení o stávce

V pondělí dne 27. listopadu 2023 se zaměstnanci naší školy připojují k výstražné stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Na naší škole se do stávky zapojují všichni pedagogičtí pracovníci, z tohoto důvodu vyhlašuji na 27. 11. 2023 ředitelské volno. Děkuji za pochopení. Ing. Lucie Haitlová, MBA, ředitelka školy

22.11.2023

Příběhy bezpráví 2023

Promítnutím nového dokumentárního filmu 1989: Chceme dýchat a besedou se dvěma frýdecko-místeckými signatáři Charty 77, trampy a členy undergroundové komunity, pány Zdeňkem Matuszkem a Jiřím Sachrem, jsme se zapojili do letošního ročníku Příběhů bezpráví, jejž každoročně nabízí českým školám společnost Člověk v tísni.

13.10.2023

Školní fórum 2023

Dne 12. 10. 2023 proběhlo ve škole již podruhé Školní fórum. Akce byla součástí aktivit města Nový Jičín, které je zapojeno do tzv. Národní sítě zdravých měst. Vybraní studenti všech oborů měli možnost vyslovit své požadavky na pozitivní změny ve škole a také ve městě.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam