Active Citizenship in Modern Democracies: Two Specific Methodologies

Název projektu: Active Citizenship in Modern Democracies: Two Specific Methodologies

Číslo projektu: EHP-CZ-ICP-4-004

Grantové schéma: Fondy EHP, řízeno Domem zahraniční spolupráce

Partner projektu: Askim Videregaende Skole, Askim, Norsko

Projekt rozpracovává metodiku a příklady využití dvou konkrétních a aktuálních témat výchovy k demokracii a občanské angažovanosti - Evropského parlamentu mládeže a participativního rozpočtu. Obě témata jsou atraktivní pro aktivní mladé lidi, kteří jejich prostřednictvím mohou měnit okolí k lepšímu a prosazovat své občanské postoje. Cílem projektu je:

 1. Posílit znalosti o demokratických procesech.
 2. Rozvíjet občanskou angažovanost a aktivní občanství mezi studenty středních škol.
 3. Vytvořit moderní, inovativní, srozumitelnou, široce dostupnou a použitelnou metodiku pro výuku dvou inovativních témat občanské participace.
 4. Spolupracovat ve smíšených mezinárodních týmech.
 5. Argumentovat, diskutovat, vyjednávat s ohledem na kulturní a sociální rozmanitosti (téma Evropského parlamentu mládeže).
 6. Zasazovat se o zlepšení školního, městského či místního prostředí (téma participativního rozpočtu).

Ve školním roce 2022/2023 proběhla 2 učitelská setkání:

 • 24. – 28. 1. 2023, Askim, Norsko: Workshop, který detailně představil metodologii Evropského parlamentu mládeže, tématu, v němž partnerské škola z Norska dosáhla mnoha úspěchů na národní i mezinárodní úrovni. Kromě 5 norských a 3 českých učitelů se workshopu zúčastnili též 2 norští studenti, kteří svou školu úspěšně reprezentovali v celonárodní soutěži. Při workshopu jsme se naučili:
  • správně zvolit aktuální a poutavé téma ke zlepšení svého okolí a rozvoji občanské společnosti,
  • připravit odborné podklady,
  • organizovat práci v odborných komisích,
  • diskutovat o tématu ve skupinách, bránit svůj postoj i kriticky protiargumentovat,
  • vytvořit závěrečnou kompromisní rezoluci.

Ve volném čase jsme si prohlédli norské pobřeží a navštívili Oslo, kde jsme mimo jiné na velvyslanectví volili českého prezidenta.

Ve škole - Askim

Volba českého prezidenta v Oslu

Otužování v centru Osla

 • 28. – 31. 5. 2023, Nový Jičín, Česko: Workshop, který detailně představil metodologii participativního rozpočtu, a to v podobě, v jaké je úspěšně používán v Novém Jičíně. Kromě 5 českých a 3 norských učitelů se workshopu zúčastnil i místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka, který tuto formu aktivního občanství vysvětlil, představil konkrétní úspěšné projekty a pozval nás na jejich prohlídku přímo do terénu. Při workshopu jsme se naučili:
  • najít podněty pro zlepšení života ve městě, zvolit vhodné umístění,
  • napsat projekt k participativnímu rozpočtu,
  • vytvořit vizualizace,
  • sestavit rozpočet,
  • oslovit a najít podporovatele projektu.

Ve volném čase jsme si prohlédli Štramberk a vypravili se na procházku okolím našeho města.


Ve škole - Mendelova střední škola


Knihobudka z participativního rozpočtu


Štramberk

nahoru ^

Přijímací řízení Mendelova sš

Sociální sítě

     

Novinky

14.06.2023

Erasmus+ - projektové setkání u nás

V týdnu od 5. do 9. 6. se na naší součásti Ekonomika Mendelovy střední školy konalo projektové setkání Erasmus plus projektu Promotion in Motion.

05.06.2023

Český den proti rakovině 2023

Český den proti rakovině Ve středu 10. 5. 2023 se naše škola opět zapojila do celonárodní veřejné sbírky.

18.05.2023

Job shadowing ve Finsku

Nejen naši studenti jezdí na zahraniční stáže. Náš kolega, Petr Kupčák, je právě na střední škole ve Finském městě Salo. 

17.05.2023

Zahraniční stáže studentů

Studenti 3. ročníků se letos opět vydali na třítýdenní zahraniční stáže.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam