Active Citizenship in Modern Democracies: Two Specific Methodologies

Název projektu: Active Citizenship in Modern Democracies: Two Specific Methodologies

Číslo projektu: EHP-CZ-ICP-4-004

Grantové schéma: Fondy EHP, řízeno Domem zahraniční spolupráce

Partner projektu: Askim Videregaende Skole, Askim, Norsko

Projekt rozpracovává metodiku a příklady využití dvou konkrétních a aktuálních témat výchovy k demokracii a občanské angažovanosti - Evropského parlamentu mládeže a participativního rozpočtu. Obě témata jsou atraktivní pro aktivní mladé lidi, kteří jejich prostřednictvím mohou měnit okolí k lepšímu a prosazovat své občanské postoje. Cílem projektu je:

 1. Posílit znalosti o demokratických procesech.
 2. Rozvíjet občanskou angažovanost a aktivní občanství mezi studenty středních škol.
 3. Vytvořit moderní, inovativní, srozumitelnou, široce dostupnou a použitelnou metodiku pro výuku dvou inovativních témat občanské participace.
 4. Spolupracovat ve smíšených mezinárodních týmech.
 5. Argumentovat, diskutovat, vyjednávat s ohledem na kulturní a sociální rozmanitosti (téma Evropského parlamentu mládeže).
 6. Zasazovat se o zlepšení školního, městského či místního prostředí (téma participativního rozpočtu).

Ve školním roce 2022/2023 proběhla 2 učitelská setkání:

 • 24. – 28. 1. 2023, Askim, Norsko: Workshop, který detailně představil metodologii Evropského parlamentu mládeže, tématu, v němž partnerské škola z Norska dosáhla mnoha úspěchů na národní i mezinárodní úrovni. Kromě 5 norských a 3 českých učitelů se workshopu zúčastnili též 2 norští studenti, kteří svou školu úspěšně reprezentovali v celonárodní soutěži. Při workshopu jsme se naučili:
  • správně zvolit aktuální a poutavé téma ke zlepšení svého okolí a rozvoji občanské společnosti,
  • připravit odborné podklady,
  • organizovat práci v odborných komisích,
  • diskutovat o tématu ve skupinách, bránit svůj postoj i kriticky protiargumentovat,
  • vytvořit závěrečnou kompromisní rezoluci.

Ve volném čase jsme si prohlédli norské pobřeží a navštívili Oslo, kde jsme mimo jiné na velvyslanectví volili českého prezidenta.

Ve škole - Askim

Volba českého prezidenta v Oslu

Otužování v centru Osla

 • 28. – 31. 5. 2023, Nový Jičín, Česko: Workshop, který detailně představil metodologii participativního rozpočtu, a to v podobě, v jaké je úspěšně používán v Novém Jičíně. Kromě 5 českých a 3 norských učitelů se workshopu zúčastnil i místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka, který tuto formu aktivního občanství vysvětlil, představil konkrétní úspěšné projekty a pozval nás na jejich prohlídku přímo do terénu. Při workshopu jsme se naučili:
  • najít podněty pro zlepšení života ve městě, zvolit vhodné umístění,
  • napsat projekt k participativnímu rozpočtu,
  • vytvořit vizualizace,
  • sestavit rozpočet,
  • oslovit a najít podporovatele projektu.

Ve volném čase jsme si prohlédli Štramberk a vypravili se na procházku okolím našeho města.


Ve škole - Mendelova střední škola


Knihobudka z participativního rozpočtu


Štramberk

Zásadním projektovým výstupem je interaktivní on-line učebnice s jedinečnou a inovativní metodologii, která studenty a další zájemce provede detailně, krok po kroku oběma projektovými tématy. Učebnice je univerzálně použitelná při výuce demokracie a občanské angažovanosti na středních školách a je vytvořena v angličtině. Lze ji využívat výběrově (po kapitolách) i jako celek (pro půlroční nebo roční kurz). Je dostupná všem bez omezení.

Petr Zapletal, koordinátor projektu

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

21.06.2024

Workshop "Finanční svoboda"

Dnes proběhl pro 1. ročníky tříhodinový, formou hry organizovaný workshop, zaměřený na vzdělávaní v oblasti matematické a finanční gramotnosti s názvem "Finanční svoboda". Žáci si měli možnost vyzkoušet, jak by obstáli při zajištění finanční nezávislosti a zda je možné se i s průměrným platem stát rentiérem.

12.06.2024

Svět práce v České spořitelně

Finalisté školního kola projektu Svět práce si vyzkoušeli pohovor na pozici: Specialista zákaznických služeb.

10.06.2024

Mezinárodní projekt Erasmus+: Soutěže v ICT zvyšují kvalitu středního vzdělávání

Mendelova střední škola v Novém Jičíně spolu s partnerskými školami ze Španělska, Polska a Islandu úspěšně dokončila třetí ročník projektu „Mezinárodní soutěže ICT o zvýšení kvality středního vzdělávání III“.

31.05.2024

Květinový den 2024

 Ve středu 15. května se zúčastnila třída ZL2 tradiční celostátní sbírky KVĚTINOVÝ DEN.

28.05.2024

Exkurze na Finančním úřadě

Třetí ročníky se zúčastnily workshopu na FÚ.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam