Active Citizenship in Modern Democracies: Two Specific Methodologies

Název projektu: Active Citizenship in Modern Democracies: Two Specific Methodologies

Číslo projektu: EHP-CZ-ICP-4-004

Grantové schéma: Fondy EHP, řízeno Domem zahraniční spolupráce

Partner projektu: Askim Videregaende Skole, Askim, Norsko

Projekt rozpracovává metodiku a příklady využití dvou konkrétních a aktuálních témat výchovy k demokracii a občanské angažovanosti - Evropského parlamentu mládeže a participativního rozpočtu. Obě témata jsou atraktivní pro aktivní mladé lidi, kteří jejich prostřednictvím mohou měnit okolí k lepšímu a prosazovat své občanské postoje. Cílem projektu je:

 1. Posílit znalosti o demokratických procesech.
 2. Rozvíjet občanskou angažovanost a aktivní občanství mezi studenty středních škol.
 3. Vytvořit moderní, inovativní, srozumitelnou, široce dostupnou a použitelnou metodiku pro výuku dvou inovativních témat občanské participace.
 4. Spolupracovat ve smíšených mezinárodních týmech.
 5. Argumentovat, diskutovat, vyjednávat s ohledem na kulturní a sociální rozmanitosti (téma Evropského parlamentu mládeže).
 6. Zasazovat se o zlepšení školního, městského či místního prostředí (téma participativního rozpočtu).

Ve školním roce 2022/2023 proběhla 2 učitelská setkání:

 • 24. – 28. 1. 2023, Askim, Norsko: Workshop, který detailně představil metodologii Evropského parlamentu mládeže, tématu, v němž partnerské škola z Norska dosáhla mnoha úspěchů na národní i mezinárodní úrovni. Kromě 5 norských a 3 českých učitelů se workshopu zúčastnili též 2 norští studenti, kteří svou školu úspěšně reprezentovali v celonárodní soutěži. Při workshopu jsme se naučili:
  • správně zvolit aktuální a poutavé téma ke zlepšení svého okolí a rozvoji občanské společnosti,
  • připravit odborné podklady,
  • organizovat práci v odborných komisích,
  • diskutovat o tématu ve skupinách, bránit svůj postoj i kriticky protiargumentovat,
  • vytvořit závěrečnou kompromisní rezoluci.

Ve volném čase jsme si prohlédli norské pobřeží a navštívili Oslo, kde jsme mimo jiné na velvyslanectví volili českého prezidenta.

Ve škole - Askim

Volba českého prezidenta v Oslu

Otužování v centru Osla

 • 28. – 31. 5. 2023, Nový Jičín, Česko: Workshop, který detailně představil metodologii participativního rozpočtu, a to v podobě, v jaké je úspěšně používán v Novém Jičíně. Kromě 5 českých a 3 norských učitelů se workshopu zúčastnil i místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka, který tuto formu aktivního občanství vysvětlil, představil konkrétní úspěšné projekty a pozval nás na jejich prohlídku přímo do terénu. Při workshopu jsme se naučili:
  • najít podněty pro zlepšení života ve městě, zvolit vhodné umístění,
  • napsat projekt k participativnímu rozpočtu,
  • vytvořit vizualizace,
  • sestavit rozpočet,
  • oslovit a najít podporovatele projektu.

Ve volném čase jsme si prohlédli Štramberk a vypravili se na procházku okolím našeho města.


Ve škole - Mendelova střední škola


Knihobudka z participativního rozpočtu


Štramberk

nahoru ^

Sociální sítě

     

Novinky

19.12.2023

Daruj krev s obchodkou

Již po dvacáté čtvrté se studenti a učitelé ekonomické součásti vydali darovat krev.

13.12.2023

Office 2023

Ve čtvrtek 12. prosince 2023 uspořádala Mendelova střední škola 16. ročník regionální soutěže Office 2023.

22.11.2023

Oznámení o stávce

V pondělí dne 27. listopadu 2023 se zaměstnanci naší školy připojují k výstražné stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Na naší škole se do stávky zapojují všichni pedagogičtí pracovníci, z tohoto důvodu vyhlašuji na 27. 11. 2023 ředitelské volno. Děkuji za pochopení. Ing. Lucie Haitlová, MBA, ředitelka školy

22.11.2023

Příběhy bezpráví 2023

Promítnutím nového dokumentárního filmu 1989: Chceme dýchat a besedou se dvěma frýdecko-místeckými signatáři Charty 77, trampy a členy undergroundové komunity, pány Zdeňkem Matuszkem a Jiřím Sachrem, jsme se zapojili do letošního ročníku Příběhů bezpráví, jejž každoročně nabízí českým školám společnost Člověk v tísni.

13.10.2023

Školní fórum 2023

Dne 12. 10. 2023 proběhlo ve škole již podruhé Školní fórum. Akce byla součástí aktivit města Nový Jičín, které je zapojeno do tzv. Národní sítě zdravých měst. Vybraní studenti všech oborů měli možnost vyslovit své požadavky na pozitivní změny ve škole a také ve městě.

více novinek

Telefonní seznam

PříjmeníJménoTelefon
celý seznam